Tag Archives: Stopmaatje

Stoppen-met-roken app laatste redmiddel voor verstokte roker?

Saxion (lectoraat Technology, Health & Care) heeft in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universteit Twente (UT) in een grootschalig onderzoek aan meer dan 900 (ex)rokers gevraagd hoe zij over een Stoppen-met-Roken app denken en of zij bereid zijn bij het stoppen met roken gebruik te maken van een app. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld voor wie de app ontwikkeld moet worden: rokers die van plan zijn om te stoppen, die vaker gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het stoppen en die al meerdere stoppogingen ondernomen hebben. Vervolgens is op basis van deze resultaten en de laatste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een mobiele applicatie (app) ontworpen: Stopmaatje. Is een Stoppen-met-Roken app het laatste redmiddel voor rokers?