Tag Archives: Siza

Een nieuwe manier van netwerkinnovatie

De uitdagingen voor organisaties in de langdurende zorg zijn gigantisch. Om het voor mensen met een beperking mogelijk te maken zelfstandiger te leven is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk meer innovatieve mogelijkheden voor de langdurende zorg beschikbaar komen. Daarom heeft Siza, zorgorganisatie voor mensen met een beperking of ernstig invaliderende chronische ziekte, Stichting Academy Het Dorp opgericht. Een organisatie met een focus op innovatieve R&D met, voor en door gebruikers van langdurende zorg. In januari van dit jaar kreeg dit initiatief een mooie stimulans met de Health Deal die werd gesloten met onder andere de ministeries van VWS en EZ. De eerste Health Deal in de langdurende zorg.