Tag Archives: privacy

Omgaan met medische gegevens staat centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht

Mag een patiënt geluidsopnamen maken in de spreekkamer? Bent u verplicht om op gezag van de officier van justitie patiëntgegevens te verstrekken? En heeft de gemeente recht op een kopie van een medisch dossier in het kader van de Wmo? Dit zorgt vragen staan op 11 april centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht.

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

AMC getroffen door datalek

Gegevens van 2.385 patiënten van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam zijn toegankelijk geweest via internet door een beveiligingslek. Het lek is inmiddels gedicht.

Persoonsgegevens van 5.700 patiënten Gezondheidscentrum Achtse Barrier uitgelekt

Persoonsgegevens van 5.700 patiënten van het Gezondheidscentrum Achtse Barrier in Eindhoven zijn in handen gevallen van een onbevoegden. De data stond opgeslagen op een laptop die is gestolen. Medische gegevens zijn niet buitgemaakt.

(bron foto: FreeImages.com/Paul Pasieczny)

Patiëntgegevens van OLVG West gestolen

Een laptop met patiëntgegevens is begin januari gestolen uit het Amsterdamse ziekenhuis OLVG West. Op de laptop stonden onder andere adresgegevens en afspraken met patiënten van de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde.

Onderzoekers willen de toegang tot patiëntgegevens beveiligen met de unieke hartslag van patiënten (bron: FreeImages.com/Wolf Friedmann)

Hartslag kan als wachtwoord dienen om patiëntgegevens te beveiligen

De elektrocardiogram (ECG) van iedere patiënt is uniek en kan hierdoor worden ingezet om patiëntgegevens te beveiligen. De ECG kan hiermee zorgen dat patiëntgegevens uitsluitend inzichtelijk zijn voor bevoegden.

Slingeland Ziekenhuis: ‘Patiënten zijn niet verplicht pasfoto toe te laten voegen aan EPD’

Het Slingeland Ziekenhuis verplicht patiënten niet hun pasfoto toe te laten voegen aan hun digitale medische dossier. Daarnaast wordt er geen complete scan van het ID-bewijs opgeslagen.

Encryptie (bron: FreeImages.com/Michael Faes)

Veel dokterspraktijken overtreden wet door data onbeveiligd te versturen

Bij veel dokterspraktijken bieden patiënten de mogelijkheid zich online in te schrijven of een herhaalrecept aan te vragen. Bij bijna één op de drie praktijken worden privégegevens van patiënten hierbij echter niet goed beveiligd. Hiermee overtreden de dokterspraktijken de Nederlandse privacywet.

Big data (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

Onderzoek naar big data in zorgsector

Zorgverzekeraar CZ, de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan onderzoek doen naar het gebruik van big data in de zorg. Het onderzoek neemt vijf jaar in beslag (2017 tot en met 2021) en wordt uitgevoerd door twee bijzonder hoogleraren, twee promovendi en een Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Hierbij ligt de nadruk op disruptie in de zorg en personalisatie in de zorg.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

Medische gegevens van honderden patiënten Isala ziekenhuis op straat na datalek

De medische gegevens van honderden patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn gestolen. Het gaat om 504 patiënten die onder behandeling zijn op de afdeling plastische chirurgie. Onder andere patiëntnummers, geboortedata en informatie over het carpale-tunnelsyndroom zijn uitgelekt. Het carpale-tunnelsyndroom is een beknelling van de zenuw die in het midden van de arm loopt.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

Radboud Universiteit gaat data van Parkinson patiënten delen met onderzoekers van Google

De Radboud Universiteit maakt bekend een techniek te hebben ontwikkeld waarmee patiëntendata op grote schaal kan worden onderzocht, zonder hiermee de privacy van gebruikers of de veiligheid van de gegevens in gevaar te brengen. De universiteit wil gegevens van 650 mensen met Parkinson voor onderzoeksdoeleinden gaan delen met toponderzoekers uit de hele wereld, waaronder die van life science instituut Verily uit de Verenigde Staten. Verily is onderdeel van Google’s moederbedrijf Alphabet.

De zeven ziekenfondsen van België verkopen sinds begin dit jaar patiëntengegevens aan farmaceutische bedrijven (bron: FreeImages.com/Jendo Neversil)

Belgische ziekenfondsen verkopen patiëntgegevens aan farmaceutische industrie

De zeven ziekenfondsen van België verkopen sinds begin dit jaar patiëntengegevens aan farmaceutische bedrijven. Het gaat onder andere over informatie over bepaalde voorgeschreven medicijnen, welke dosis patiënten hiervan gebruiken en de periode waarin zij de medicijnen nemen. Informatie over de diagnose ontvangen de ziekenfondsen niet.

Internet (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

Ziekenhuizen overtreden wet door websitebezoekers te volgen via cookies

Bij bijna de helft van de Nederlandse ziekenhuizen wordt informatie van bezoekers van de ziekenhuiswebsites doorgegeven aan derde partijen via tracking cookies. Dit is in strijd met de geldende privacywetgeving.