Tag Archives: onderzoek

Het proefschrift van Lotte van de Steeg (bron: NIVEL)

E-learning voor verpleegkundigen verbetert zorg na delier

Een e-learning cursus voor verpleegkundigen over delier leidt tot verbeterde kennis en verbeterde zorg. Dit blijkt uit een onderzoek van het EMGO+ en NIVEL waarop Lotte van de Steeg op 28 oktober promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

‘Online inzage labuitslagen stellen patiënten gerust’

De betrokkenheid van patiënten bij hun behandeling neemt toe. En daarmee ook de behoefte aan méér en gerichte informatie. Toegang tot medische gegevens is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. Diagnostisch centrum Saltro zet in op een actieve rol van de patiënt en ontwikkelde daarom een uitslagenportaal. Dit portaal geeft patiënten op een toegankelijke en begrijpelijke manier online toegang tot de uitslagen van bloedonderzoek. De ervaringen met het gebruik van het uitslagenportaal zijn positief. Gebruikers van het portaal geven aan dat het vooral een geruststellende werking heeft.

Onderzoekers verwerken nanosensoren in hechtingsdraden

Een nieuwe hechtingsdraad maakt het mogelijk de zorg na operaties te verbeteren. De hechtingsdraad is voorzien van verschillende nanosensoren, die meetwaarden direct doorsturen naar de smartphone van een arts.

(bron: FreeImages.com/iceviking)

Ruim één op de tien Nederlandse monitort gezondheid met apps of fitnessband

13% van de Nederlanders monitort zijn gezondheid of fitheid met behulp van een app, fitnessband, clip of smartwatch. Nederland loopt hiermee fors achter op het wereldwijde gemiddelde, dat op 33% ligt. Het percentage is onder mannen groter dan onder vrouwen.

Leefstijlmonitoring kan mantelzorgers ontlasten

Leefstijlmonitoring blijkt mantelzorgers te kunnen ontlasten. De monitoring geeft mantelzorgers vooral meer gerustheid en vermindert daarnaast de belasting die zij ervaren. Vooral mensen met dementie kunnen dankzij leefstijlmonitoring langer thuis blijven wonen.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

Radboud Universiteit gaat data van Parkinson patiënten delen met onderzoekers van Google

De Radboud Universiteit maakt bekend een techniek te hebben ontwikkeld waarmee patiëntendata op grote schaal kan worden onderzocht, zonder hiermee de privacy van gebruikers of de veiligheid van de gegevens in gevaar te brengen. De universiteit wil gegevens van 650 mensen met Parkinson voor onderzoeksdoeleinden gaan delen met toponderzoekers uit de hele wereld, waaronder die van life science instituut Verily uit de Verenigde Staten. Verily is onderdeel van Google’s moederbedrijf Alphabet.

(bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

Kosten van managers en ICT zijn fors gestegen na invoering marktwerking

De kosten voor managers en ICT in ziekenhuizen is na de invoering van de marktwerking in de zorg explosief gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van de SP.

‘The patient will see you now’ – welke trend laat het NICTIZ-onderzoek zien?

Op 18 augustus publiceerde de NOS het artikel ‘Kwart ziekenhuizen laat patiënt gegevens online inzien’. Hierin wordt gesteld dat een kwart van de ziekenhuizen patiënten de optie biedt online de eigen gegevens in te zien via een patiëntenportaal.

ETZ onderzoekt thuismonitoring voor hartpatiënten

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/Waalwijk start een groot onderzoek naar thuismonitoring voor hartpatiënten. Cardiologen van het ziekenhuizen stellen dat het niet noodzakelijk is dat hartpatiënten met een pacemaker twee keer per jaar de polikliniek bezoeken voor een controle-afspraak. Het onderzoek moet uitwijzen of de zorg van het ziekenhuis op een veilige wijze naar de thuisomgeving verplaatst kan worden. De Europese Unie stelt ruim één miljoen euro beschikbaar voor deze vierjarige studie.

Onderzoekers meten motoriek Amsterdamse schooljeugd met iPad-app op maat

Amsterdamse basisschoolkinderen bewegen steeds minder. Als kinderen minder bewegen en evenveel blijven eten, leidt dat tot overgewicht.

De vraag is of kinderen met een slechte motoriek minder bewegen en daardoor dik worden of dat ze op een andere wijze dik worden waardoor ze minder bewegen en een slechtere motoriek krijgen. Lector Bewegingswetenschappen Huub Toussaint wil meer inzicht krijgen in de motorische ontwikkeling bij kinderen. “Kinderen die slecht bewegen komen vaak minder goed mee met leeftijdsgenoten.”

Hoogleraar ehealth: ‘Meer onderzoek nodig naar ehealth toepassingen’

eHealth staat voor alle digitale toepassingen in de zorg. Denk hierbij aan websites en videoconsultaten, maar ook aan apps om zelf medische gegevens te kunnen meten en zorgrobots. Door deze brede definitie vallen een grote hoeveelheid producten onder eHealth. Niels Chavannes, hoogleraar eHealth-toepassingen bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), wil vooral het kaf van het koren scheiden in dit jonge vakgebied.

TekDelta maakt patenten, labs en onderzoek beschikbaar voor startups

TekDelta, een initiatief van StartupDelta en TNO, maakt patenten, laboratoria en onderzoeksfaciliteiten makkelijker beschikbaar voor startups. Onder meer TNO, universiteiten, corporates als KPN, Philips en NXP en startup-accelerators gaan op dit punt nauw samenwerken. Hierdoor moeten meer startups en scale-ups ontstaan die beter kunnen doorgroeien en kan wetenschappelijke kennis van Nederlandse bodem sneller en effectiever de markt bereiken.