Tag Archives: onderzoek

(bron: Philips)

Philips en LabPON zetten in op deep learning en big data

Philips en het klinische laboratorium LabPON gaan met behulp van de Philips-oplossing IntelliSite Pathology een digitale databank opzetten met daarin enorme samengevoegde reeksen geannoteerde pathologiebeelden en ‘big data’. De databank biedt pathologen een schat aan klinische informatie voor de ontwikkeling van beeldanalysealgoritmen voor computational pathologie en pathologieonderwijs. Daarnaast kan de databank bijdragen aan het bevorderen van onderzoek en nieuwe ontdekkingen met het oog op nieuwe inzichten in de evaluatie van ziektebeelden, bijvoorbeeld in de oncologie.

Stoppen-met-roken app laatste redmiddel voor verstokte roker?

Saxion (lectoraat Technology, Health & Care) heeft in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universteit Twente (UT) in een grootschalig onderzoek aan meer dan 900 (ex)rokers gevraagd hoe zij over een Stoppen-met-Roken app denken en of zij bereid zijn bij het stoppen met roken gebruik te maken van een app. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld voor wie de app ontwikkeld moet worden: rokers die van plan zijn om te stoppen, die vaker gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het stoppen en die al meerdere stoppogingen ondernomen hebben. Vervolgens is op basis van deze resultaten en de laatste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een mobiele applicatie (app) ontworpen: Stopmaatje. Is een Stoppen-met-Roken app het laatste redmiddel voor rokers?

LUMC en STIZON gaan samenwerking aan rond datamanagement

De LUMC-Campus Den Haag en de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC gaan samenwerken met STIZON. STIZON is een stichting die gegevens van veel huisartsenpraktijken in de regio op verzoek van de huisartsen verzamelt, bewerkt en beheert.

Hoogleraar: ‘Meer onderzoek nodig naar resultaten van e-health’

Allerlei vormen van e-health zijn inmiddels beschikbaar. De effecten van deze vormen van digitale zorg zijn echter nauwelijks onderzocht. Hierdoor bestaat het risico dat de resultaten van investeringen in de praktijk tegenvallen. Niels Chavannes, hoogleraar e-health van het Leids Universitair Medisch Centrum, roept daarom op eerst de resultaten van digitale innovaties in kaart te brengen, voordat hier veel geld in wordt geïnvesteerd.

(Bron: FreeImages.com/Alan Aycock)

Zorgmedewerkers maken mondjesmaat gebruik van e-health

Binnen de sector zorg en welzijn wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van e-health. Het thema leeft echter wel.

Onderzoek BDO: informatiebeveiliging zorginstellingen achter op schema

Zorginstellingen gaan op alle vlakken vooruit met hun informatiebeveiliging, maar de vooruitgang gaat niet snel genoeg. Raden van bestuur trekken verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging vaker naar zich toe, de kennis van wetgeving groeit en steeds meer instellingen hebben een informatiebeveiligingsbeleid. Ook de certificering van zorginstellingen is veel vaker op orde. Verdere verbetering is echter snel nodig met het oog op de Europese Privacyverordening, die al in 2018 ingaat. Veel zorginstellingen hebben daarvoor nog een flinke inhaalslag te maken.

Trimbos-instituut start onderzoek naar behandeling depressies met online trainingen

Het Trimbos-instituut start een onderzoek naar de inzet van online trainingen bij de behandeling van depressies. Het instituut vraagt zowel POH’s-GGZ als huisartsen mee te denken over het onderwerp.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

UMC Utrecht ontvangt 20 miljoen euro voor big data-onderzoek naar hart- en vaaktziekten

Meer dan 30 miljoen mensen in Europa lijden aan hart- en vaatziekten. Ondanks grote vooruitgang in de behandeling hiervan, blijven de gevolgen voor de patiënt nog steeds erg groot. Om hier meer onderzoek naar te doen, ontvangt het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht samen met andere instellingen een subsidie van 20 miljoen euro van het Europese Innovative Medicines Initiative.

(bron: FreeImages.com/Jorge Vicente)

500.000 euro voor negen technisch-wetenschappelijk onderzoeksvoorstellen naar zorgvraagstukken

Negen onderzoeksvoorstellen krijgen gezamenlijk een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld van het Pioneers in Health Care Innovatiefonds van de Universiteit Twente (UT), Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en Menzis. De voorstellen hebben allen een ‘Pioneers in Healthcare Voucher’ toegewezen gekregen.

Gebruik van huisarts met 12% gedaald na lancering Thuisarts.nl

Het zorggebruik bij de huisarts is na de lancering van de website Thuisarts.nl met 12% gedaald. Deze afname betekent een maandelijkse vermindering van 675.000 huisartsbezoeken in het hele land.

Onderzoek HIMSS Europe: uitwisseling medische data is grootste uitdaging voor zorgorganisaties

Het veilig uitwisselen van digitale (medische) gegevens met de eigen organisatie en met externen, is volgens Europese professionals in zorg-ICT momenteel het belangrijkste aandachtspunt. Dat blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke zorg&ICT organisatie HIMSS Europe onder zo’n 500 medewerkers in zorg en e-health uit zes Europese landen. Opvallend is dat Nederlandse deelnemers aan het onderzoek hun organisatie een relatief laag cijfer geven voor ‘digitale volwassenheid’, maar wel het meest tevreden zijn over het ICT-budget.

3.000 euro voor onderzoeksapp voor Primair Scleroserende Cholangitis

Onderzoekers Kim van Munster en Cyriel Ponsioen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) ontvangen 3.000 euro van (ex-)patiënten met de zeldzame en ernstige ziekte Primair Scleroserende Cholangitis (PSC). Het geld wordt gebruikt om een app te ontwikkelen waarmee onderzoeksdata wordt verzameld en zowel de klachten als de kwaliteit van leven van patiënten kan worden gevolgd en verbeterd.