Tag Archives: NEXUS Nederland

Bernhoven stapt over op EPD van NEXUS

Het NEXUS / EPD van NEXUS Nederland is in gebruik genomen op alle klinische afdelingen van Bernhoven, het ziekenhuis voor de regio Oss-Uden-Veghel. Het ziekenhuis maakt al sinds de intrek in de nieuwbouw in 2013 gebruik van het NEXUS / EPD op de polikliniek. Dokters en verpleegkundigen werken nu volledig digitaal.

ISO/IEC 27001 en NEN 7510 certificaten voor NEXUS

NEXUS Nederland, specialist in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen is – als een van de eerste EPD-leveranciers van Nederland – ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

NEXUS / DOEN!-app voor onderweg: gemak, tijdwinst en meer focus op de cliënt

Steeds vaker werken zorgverleners in de GGZ buiten hun instelling. Ze zijn bijvoorbeeld actief in outreachende wijkteams, zoals FACT en een Acuut Zorgteam (AZT). Een ander voorbeeld is de SPV-er die vanuit een GGZ-instelling een spreekuur heeft in een huisartspraktijk. Dit brengt zorg- en dienstverlening dichter bij mensen. Het snel en veilig beschikbaar hebben van relevante cliëntinformatie is daarbij essentieel. Met de NEXUS / DOEN!-app is dat geregeld. NEXUS Nederland heeft samen met een van haar klanten, GGZ Oost Brabant, de NEXUS / DOEN!-app ontwikkeld. Uitgangspunt was de mobiele zorgverlener te geven wat hij in zijn dagelijkse praktijk nodig heeft. “En dat is gelukt”, zo laat GGZ Oost Brabant weten.

NEXUS Nederland en SLTN Inter Access maken NEXUS / EPD beschikbaar als cloud dienst

NEXUS Nederland en SLTN Inter Access gaan een strategische samenwerking aan. De partijen gaan het NEXUS / EPD als private cloud dienst beschikbaar maken voor de markt. Daarnaast wordt NEXUS / EPD geïntegreerd met de ZorgCloud en ZorgWerkplek van SLTN.

Funatic en NEXUS Nederland gaan strategische samenwerking aan

NEXUS Nederland, leverancier van informatiesystemen voor ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en privéklinieken, gaat een samenwerking aan met Funatic, leverancier van eHealth-portalen en beveiligde mobile eHealth-apps. De bedrijven bundelen het NEXUS / EPD voor de ziekenhuismarkt en het Funatic eHealth Portaal.

Treant Zorggroep en NEXUS Nederland sluiten strategische samenwerkingsovereenkomst

NEXUS Nederland, specialist in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen en Stichting Treant Zorggroep met ziekenhuislocaties in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het programma voorziet in het gezamenlijk ontwikkelen en implementeren van innovatieve toepassingen voor de zorg. Beide organisaties werken samen aan een zo breed mogelijke toepassing van NEXUS-oplossingen binnen de Treant Zorggroep.

FPC de Rooyse Wissel kiest voor EPD van NEXUS Nederland

NEXUS Nederland, specialist in het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van EPD- en informatiesystemen voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen, heeft een EPD-contract getekend met forensisch psychiatrisch centrum (FPC) de Rooyse Wissel. In de Rooyse Wissel worden patiënten met ernstige psychiatrische problemen verpleegd en behandeld. Via polikliniek de Horst wordt ambulante zorg aangeboden in Limburg. De Rooyse Wissel is een geheel nieuwe klant voor NEXUS Nederland.