Tag Archives: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz

Generieke module eHealth in de GGz

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is met de behandeling van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. Ook verschijnen uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf meer regie te voeren over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel door een groot en divers aanbod en snel veranderende technische mogelijkheden. Er is nog weinig wetenschappelijke bewijs voor het effect, maar de voordelen voor patiënten en zorgverleners lijken op voorhand overtuigend. De Generieke module eHealth helpt zorgverleners in de GGz gefundeerde keuzes te maken.