Tag Archives: NEN

Databeveiliging (bron: FreeImages.com/Frank Köhne)

NEN vraagt commentaar op normontwerp NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien. Het normontwerp NEN 7510:2017 wordt nu door de NEN beschikbaar gesteld voor commentaar.

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

Het Alfa College is één van de partijen die een Zora zorgrobot in gebruik heeft genomen (bron: Alfa College)

Informatiebijeenkomst NEN over nieuwe norm voor zorgrobots

De NEN roept professionals die werken aan ‘personal care robots’, ook wel zorgrobots genoemd’, of professionals die mensen willen leren kennen die op dit gebied actief zijn op mee te denken over richtlijnen voor zorgrobots. Hiervoor organiseert de NEN een informatiebijeenkomst.