Tag Archives: medische gegevens

Ambulances sturen medische gegevens voortaan digitaal naar Martini Ziekenhuis

Medische gegevens van patiënten worden voortaan vanuit de ambulance direct naar de Spoedeisende Hulp en het Brandwondencentrum Groningen van het Martini Ziekenhuis gestuurd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem. Door patiëntgegevens in de ambulance te koppelen aan het informatiesysteem in het ziekenhuis kan het medisch team zich beter voorbereiden op de aankomende spoedpatiënt.

Omgaan met medische gegevens staat centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht

Mag een patiënt geluidsopnamen maken in de spreekkamer? Bent u verplicht om op gezag van de officier van justitie patiëntgegevens te verstrekken? En heeft de gemeente recht op een kopie van een medisch dossier in het kader van de Wmo? Dit zorgt vragen staan op 11 april centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht.

Encryptie (bron: FreeImages.com/Michael Faes)

Veel dokterspraktijken overtreden wet door data onbeveiligd te versturen

Bij veel dokterspraktijken bieden patiënten de mogelijkheid zich online in te schrijven of een herhaalrecept aan te vragen. Bij bijna één op de drie praktijken worden privégegevens van patiënten hierbij echter niet goed beveiligd. Hiermee overtreden de dokterspraktijken de Nederlandse privacywet.

Eerste MedMij-standaarden gepubliceerd

Nictiz maakt bekend de eerste MedMij-standaarden te hebben gepubliceerd. Persoonlijke gezondheidsomgevingen en ICT-systemen moeten aan deze standaarden voldoen om goed, veilig en betrouwbaar gegevens uit te kunnen wisselen. Op verschillende plekken in Nederland worden proefprojecten opgezet, waarbij patiëntgegevens worden uitgewisseld tussen patiënten en zorgverleners.

Alrijne Ziekenhuis neemt nieuw ZIS in gebruik

De ziekenhuislocaties in Leiden, Leiderdorp en Alphen aan den Rijn van het Alrijne Ziekenhuis werken vanaf 25 november met een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Het systeem wordt ingezet om medische gegevens van patiënten vast te leggen en de logistieke processen in het ziekenhuis zoals het maken van afspraken en voorschrijven van medicijnen te ondersteunen.

Waar mogen bedrijfsartsen medische dossiers opslaan voor werkgevers?

Een bedrijfsarts of arbodienst mag gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van zijn zieke werknemers niet opslaan in een verzuimsysteem dat door de werkgever zelf wordt gebruikt en beheert. Dit meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Slingeland Ziekenhuis geeft patiënten toegang tot online medisch dossiers

Patiënten van het Slingeland Ziekenhuis kunnen hun medische gegevens voortaan inzien via de beveiligde website Mijn Slingeland. Dit zorgportaal biedt patiënten toegang tot online medisch dossiers met onder andere uitslagen van onderzoeken, verslagen van zorgverleners, operatieverslagen en (verwijs)brieven.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

Medische gegevens van honderden patiënten Isala ziekenhuis op straat na datalek

De medische gegevens van honderden patiënten van het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn gestolen. Het gaat om 504 patiënten die onder behandeling zijn op de afdeling plastische chirurgie. Onder andere patiëntnummers, geboortedata en informatie over het carpale-tunnelsyndroom zijn uitgelekt. Het carpale-tunnelsyndroom is een beknelling van de zenuw die in het midden van de arm loopt.

(bron: FreeImages.com/Laurent Cottier)

Kwart van de ziekenhuizen beschikt over patiëntenportaal

Een kwart van alle Nederlandse ziekenhuizen geeft patiënten digitaal toegang tot hun (medische) gegevens via een portaal. Via dit portaal kunnen patiënten gegeven inzien en allerlei zaken online regelen, zoals een afspraak maken in het ziekenhuis.

MedMij helpt een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving te ontwikkelen

Het programma Meer Regie over Gezondheidszorg van de patiëntenfederatie NPCF lanceert MedMij, een set eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. MedMij is bedoeld om patiënten meer inzicht te bieden in hun gezondheidsgegevens.

(bron: FreeImages.com/Kurhan)

MMC Zorgverlenerportaal geeft huisartsen inzicht in medische gegevens

Het Máxima Medisch Centrum (MMC) heeft het MMC Zorgverlenerportaal gelanceerd. Dit portaal geeft huisartsen een beveiligde omgeving waar zij medische gegevens van patiënten kunnen raadplegen.

(bron: FreeImages.com/Kurhan)

VZVZ: ‘Meer functies voor huisartsen ontsluiten via LSP’

23 convenantpartijen hebben op 1 maart 2016 een gezamenlijk businessplan gepresenteerd voor het gebruik van de zorginfrastructuur, dat zij tot 2020 willen uitvoeren. Tot die partijen behoren onder meer belangenbehartigers van zorgverleners en patiënten, ICT-leveranciers en VZVZ. Een belangrijke gedeelde ambitie van de betrokken partijen is het naar een hoger plan brengen van het gebruik van het Landelijk Schakelpunt. VZVZ geeft dit jaar daarom extra aandacht aan de ontsluiting van functies voor huisartsen via het Landelijk Schakelpunt. Tijdens de Huisartsbeurs op zaterdag 2 april legt VZVZ uit hoe zij dit aanpakt.