Tag Archives: medicijnen

Barcode (bron foto: FreeImages.com/Leonardo Novaes)

Uniforme barcodes op geneesmiddelen kunnen zorgketen jaarlijks 21,4 miljoen euro opleveren

De invoering van toedieningsregistratie in ziekenhuizen op basis van barcodes levert de zorgketen jaarlijks tot 21,4 miljoen euro aan baten op. Ook draagt de invoering van een barcode op de primaire verpakking bij de patiëntveiligheid.

Medicijnen (bron: FreeImages.com/Dalibor Ogrizovic)

E-learning voor medicatiegebruik door laaggeletterden

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) lanceert een e-learning over laaggeletterdheid en medicijngebruik voor apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden. De e-learning is onderdeel van de tentoonstelling ‘Kunt u dat even uitleggen?’, die in 2016 door Nederland reisde. Nu de laatste editie van deze tentoonstelling is afgerond stelt de KNMP de e-learning beschikbaar.

Medicijnen (bron: FreeImages.com/Dalibor Ogrizovic)

Medicijnenrobot in Bladel kan 120 soorten spoedmedicijnen verstrekken

In Bladel wordt een pilotproject uitgevoerd met een medicijnenrobot die 120 verschillende spoedmedicijnen kan verstrekken. Inwoners van De Kempen kunnen bij de robot terecht indien zij snel medicijnen nodig hebben.

Apothekers missen de patiëntinformatie die zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik (Bron: FreeImages.com/John Lee)

Apothekers missen patiëntinformatie voor veilig medicijngebruik

Apothekers missen patiëntinformatie die belangrijk is voor veilig medicijngebruik, zoals laboratoriumuitslagen en de reden van voorschrijven. Dat komt doordat andere zorgverleners nog maar zeer beperkt elektronisch hun patiëntgegevens delen.

Philips Medido (bron: Philips)

Connected medicijndispenser helpt patiënten medicatieschema’s te volgen

Een connected medicijndispenser kan patiënten met chronische aandoeningen helpen hun langdurige behandelingen beter na te leven. Gebruikers houden zich vaker aan het medicatieschema en op de lange termijn aan therapie-eisen, zonder dat de naleving hiervan na verloop van tijd afneemt.

Deventer Ziekenhuis gaat toedienen van medicijnen controleren met MedEye

Het Deventer Ziekenhuis introduceert als eerste ziekenhuis ter wereld kliniekbreed de MedEye, een apparaat waarmee het toedienen van medicijnen aan het bed van de patiënt extra wordt gecontroleerd. Internationale cijfers tonen aan dat er bij het toedienen van medicijnen nu nog bij één op de vijf patiënten iets mis gaat. Met deze oplossing wil het ziekenhuis toe naar foutloze medicatietoediening.

PharmaPartners neemt patiëntenportaal voor chronische medicatiegebruikers over

PharmaPartners neemt de activiteiten rondom MijnMedicijncoach.nl van 2Comply. MijnMedicijncoach.nl is een patiëntenportaal gericht op het bevorderen van de therapietrouw van chronische medicatiegebruikers. Honderden apotheken en tienduizenden patiënten maken gebruik van het portaal.