Tag Archives: KNMG

Omgaan met medische gegevens staat centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht

Mag een patiënt geluidsopnamen maken in de spreekkamer? Bent u verplicht om op gezag van de officier van justitie patiëntgegevens te verstrekken? En heeft de gemeente recht op een kopie van een medisch dossier in het kader van de Wmo? Dit zorgt vragen staan op 11 april centraal tijdens het KNMG-symposium Arts en Recht.

KNMG: ‘Versleuteling maakt WhatsApp veiliger, maar niet veilig genoeg’

De populaire chatdienst WhatsApp heeft onlangs versleuteling geïntroduceerd. Alle berichte, gesprekken, foto’s en video worden voortaan via een beveiligde verbinding verstuurd. Branchevereniging KNMG benadrukt dat WhatsApp ondanks deze extra beveiliging niet veilig genoeg is voor het versturen van patiëntgegevens.