Tag Archives: InterSystems

Netsmart maakt ongestructueerde data inzichtelijk met InterSystems

Netsmart, leverancier van technologie voor Amerikaanse GGZ instellingen, selecteert het InterSystems dataplatform voor het ontsluiten van tot voor kort verborgen informatie over het gedrag van patiënten. Netsmart brengt het systeem myAvatar op de markt, een informatiebeheersysteem voor behandelaars die zich toeleggen op de geestelijke gezondheidszorg en die informatie willen uitwisselen met andere disciplines uit de zorgsector. Onderdeel van het door InterSystems geleverde platform is het product iKnow waarmee relevante informatie uit ongestructureerde, veelal tekstuele databronnen kan worden gedestilleerd.

Wordt zorgsector overspoeld of verrijkt door Big Data, Fast Data en small data?

Van Big Data verwachten de beleidsmakers in de zorg wonderen. Inmiddels neemt de omvang van de hoeveelheid data sneller toe dan de technische expertise om deze te exploreren. In de zorg lijkt bovendien het data volume niet altijd zaligmakend. Patiënten laten zich door de variëteiten in ziekteverschijnselen en complicaties lastiger over één kam scheren dan bijvoorbeeld consumenten in hun koopgedrag. Bij het speuren naar ’small data’ in de uitdijende databerg, maakt de zorgprofessional kennis met het fenomeen Fast Data, gegenereerd via een veelvoud van op internet aangesloten apparaten.

Stanley Healthcare en InterSystems integreren IoT-platform met HealthShare-platform

De Amerikaanse IT-leveranciers Stanley Healthcare en InterSystems maken bekend een samenwerking aan te gaan. Door hun systemen te integreren willend e bedrijven ziekenhuizen meer inzicht gaan geven in de doorstroom van patiënten en de aansturing van personeel.

Vrije tekst in medische dossiers toont meer dan gestructureerde data

Onder invloed van de roep om transparantie en registratie in de zorg gaat inmiddels 35% van de productieve tijd van medische specialisten op aan registratieve taken. Het invoeren van gegevens door hoog opgeleide medici is zonde van de tijd. Registratie in een gestructureerd systeem als een EPD is toch iets anders dan vastleggen van bevindingen. Dat laatste doen artsen en verpleegkundigen tot op heden in vrije tekstvorm. Die ongestructureerde data of ‘vrije tekst’ blijft bijna overal op de wereld nog onbenut. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zitten op bergen gegevens.

(bron: FreeImages.com/Kurhan)

InterSystems HealthShare behaalt hoogste score in Health Information Technology onderzoek

InterSystems HealthShare van InterSystems heeft tijdens een onderzoek naar Health Information Technology de hoogste score behaald op het gebied van klantenwaardering voor technologie die zich onafhankelijk van EMR (Electronic Medical Record systemen) laat toepassen. InterSystems HealthShare behaalde een score van 87,1. Gemeten naar de overige beoordelingen in het totale onderzoek is dit de op één na hoogste score. In de EMR onafhankelijke categorie is het de hoogste score.

Care volgt cure in harmonisering applicatielandschap

In de cure sector is de koek voor wat betreft de softwareproducten ter ondersteuning van primaire processen inmiddels behoorlijk verdeeld. In de care sector ligt dat anders. Het speelveld biedt nog ruimte aan veel spelers die geheel eigen oplossingen bieden. De afnemers selecteren voor elke toepassing het naar hun oordeel beste product. Het applicatielandschap is daardoor in bijna elke organisatie erg versnipperd. Point tot point verbindingen zorgen voor de uitwisseling van data. Een toenemend aantal care instanties kiest voor een gestandaardiseerde enterprise service bus (ESB) om de kosten te verlagen en de proceskwaliteit te verbeteren.

InterSystems en Pulse Infoframe combineren Healthie en InterSystems HealthShare tot systeem voor het veilig delen van data

Nieuw platform maakt anonieme gegevens op veilige wijze beschikbaar voor onderzoek

InterSystems, leverancier van technologie voor de gezondheidszorg, gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met Pulse Infoframe, leverancier van systemen voor het samenbrengen van een patiëntenregistratie met informatie uit klinisch onderzoek of bevolkingsonderzoek. De bedrijven combineren het platform Healthie van Pulse Infoframa en InterSystems HealthShare. Dit geeft artsen en onderzoekers de mogelijkheid vanuit een gemeenschappelijk platform data die zijn gegenereerd in klinisch onderzoek kunnen opvragen, modelleren, delen en archiveren via een veilige, internet gebaseerde applicatie.