Tag Archives: informatiebeveiliging

Databeveiliging (bron: FreeImages.com/Frank Köhne)

NEN vraagt commentaar op normontwerp NEN 7510 ‘Informatiebeveiliging in de zorg’

Informatiebeveiliging is belangrijk, zeker in de zorgsector waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld. NEN 7510 geeft richtlijnen en uitgangspunten voor het bepalen, instellen en handhaven van maatregelen die zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie moeten treffen ter beveiliging van de informatievoorziening. NEN 7510 is in de afgelopen maanden herzien. Het normontwerp NEN 7510:2017 wordt nu door de NEN beschikbaar gesteld voor commentaar.

Onderzoek BDO: informatiebeveiliging zorginstellingen achter op schema

Zorginstellingen gaan op alle vlakken vooruit met hun informatiebeveiliging, maar de vooruitgang gaat niet snel genoeg. Raden van bestuur trekken verantwoordelijkheid voor informatiebeveiliging vaker naar zich toe, de kennis van wetgeving groeit en steeds meer instellingen hebben een informatiebeveiligingsbeleid. Ook de certificering van zorginstellingen is veel vaker op orde. Verdere verbetering is echter snel nodig met het oog op de Europese Privacyverordening, die al in 2018 ingaat. Veel zorginstellingen hebben daarvoor nog een flinke inhaalslag te maken.

(bron: FreeImages.com/Gabor Kalman)

Zorgmedewerkers scoren goed op het gebied van informatiebeveiliging

Medewerkers uit ziekenhuizen, categorale instellingen en GGZ-instellingen scoren goed als het gaat om informatiebeveiliging. Uit een zelftest onder zorgmedewerkers blijkt dat men gemiddeld 6 van de 7 security gerelateerde vragen goed beantwoord.

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

NVZ benadrukt belang van informatiebeveiliging in campagne ‘ZEKER’

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is op 3 oktober 2016 gestart met de campagne ‘ZEKER’. Met deze campagne wijzen ziekenhuizen en categorale instellingen hun medewerkers op het belang van informatiebeveiliging. Ook GGZ-instellingen doen dit jaar mee.

Start revisie NEN 7510 en NEN 7513 voor informatiebeveiliging in de zorg

Op 20 mei 2016 vinden de kick-off bijeenkomsten voor de revisie van NEN 7510 en NEN 7513 plaats. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de scope en de strategie van de revisie bepaald. Voor belanghebbende partijen en geïnteresseerden die willen meedoen aan het revisietraject, is het belangrijk bij deze eerste vergadering aanwezig te zijn. Met deze revisie worden beide normen aan de laatste stand der techniek aangepast.

VitalHealth Software gecertificeerd voor informatiebeveiliging in de zorg

VitalHealth Software heeft het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat ontvangen uit handen van Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA). Met de ISO 27001 en NEN 7510 certificering helpt VitalHealth haar klanten te voldoen aan hun verplichtingen in het kader van NEN 7510, de norm voor informatiebeveiliging in de zorg.