Tag Archives: ggz

Netsmart maakt ongestructueerde data inzichtelijk met InterSystems

Netsmart, leverancier van technologie voor Amerikaanse GGZ instellingen, selecteert het InterSystems dataplatform voor het ontsluiten van tot voor kort verborgen informatie over het gedrag van patiënten. Netsmart brengt het systeem myAvatar op de markt, een informatiebeheersysteem voor behandelaars die zich toeleggen op de geestelijke gezondheidszorg en die informatie willen uitwisselen met andere disciplines uit de zorgsector. Onderdeel van het door InterSystems geleverde platform is het product iKnow waarmee relevante informatie uit ongestructureerde, veelal tekstuele databronnen kan worden gedestilleerd.

(bron: FreeImages.com/iceviking)

Hackathon GGZ Oost Brabant levert twee beloftevolle apps op

De hackathon van GGZ Oost Brabant heeft twee beloftevolle applicatie opgeleverd. Het gaat om een webapplicatie die het persoonsbeeld van een cliënt visualiseert en een app die cliënten, naasten en medewerkers de mogelijkheid geeft te participeren in beleidsontwikkeling.

Nieuwe app helpt efficiënt te screenen op psychische problemen

Een nieuwe applicatie helpt hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) efficiënter te screenen of iemand psychische problemen heeft. Dit maakt het mogelijk klachten eerder te herkenen, waardoor verergering van de klachten kan worden voorkomen.

Vincent van Gogh start met de leertuin ‘Samenspel’ voor nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (bron: FreeImages.com/Mike Johnson)

Vincent van Gogh en VGZ starten leertuin voor innovaties in GGZ

Vincent van Gogh start samen met zorgverzekeraar Coöperatie VGZ de leertuin ‘Samenspel’ voor nieuwe vormen van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). In de leertuin worden vormen van GGZ getest die bijdragen aan de transformatie van de GGZ en de kosten per cliënt kunnen reduceren. Meer mensgerichte zorg die in stand komt in samenspel met de omgeving van de klant is hierbij het uitgangspunt. Voor deze leertuin heeft Vincent van Gogh een overeenkomst voor een periode van vijf jaar gesloten met VGZ.

Webapplicatie maakt signaleringsplan altijd en overal beschikbaar

Allerlei problemen waar cliënten in de ggz tegenaanlopen kunnen zij zelf oplossen. Soms hebben zij echter net een steuntje in de rug nodig. De webapplicatie ‘Mijn Oplossingen’ van de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen (GGzE) biedt uitkomst. Deze app geeft cliënten met één druk op de knop toegang tot hun signaleringsplan.

Platform maakt vergelijking tussen GGZ-instellingen mogelijk

Om de transparantie in de GGZ te vergroten lanceert Vektis de online omgeving Zorgprisma GGZ Plus. GGZ-instellingen kunnen zich bij deze omgeving aanmelden en hier informatie over de eigen instelling indienen. Deze cijfers kunnen zij vervolgens vergelijken met landelijke en regionale cijfers van andere GGZ-instellingen.

Jeugd GGZ-instellingen gaan beeldbellen met cliënten

Het E-health platform ‘Jouw Omgeving’ maakt vanaf april 2016 beeldbellen mogelijk voor meer dan de helft van de Jeugd GGZ in Nederland. Jouw Omgeving werkt daarvoor samen met Webcamconsult, het online videocommunicatieplatform ontwikkeld door medisch specialisten.

Nieuwe ICT taal maakt alle ggz e-health applicaties bereikbaar

De nieuwe ICT-taal ‘Koppeltaal’ maakt het mogelijk e-health applicaties van verschillende ontwikkelaars aan elkaar te koppelen. Voorheen was dat niet mogelijk en waren ggz-organisaties gebonden aan het aanbod van hun eigen e-health leverancier.