Tag Archives: Big Data

(bron: Philips)

Philips en LabPON zetten in op deep learning en big data

Philips en het klinische laboratorium LabPON gaan met behulp van de Philips-oplossing IntelliSite Pathology een digitale databank opzetten met daarin enorme samengevoegde reeksen geannoteerde pathologiebeelden en ‘big data’. De databank biedt pathologen een schat aan klinische informatie voor de ontwikkeling van beeldanalysealgoritmen voor computational pathologie en pathologieonderwijs. Daarnaast kan de databank bijdragen aan het bevorderen van onderzoek en nieuwe ontdekkingen met het oog op nieuwe inzichten in de evaluatie van ziektebeelden, bijvoorbeeld in de oncologie.

Big data (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

675.000 euro subsidie voor big data-onderzoek binnen COMPUTE Cancer project

Mark van Wiel van de afdeling epidemiologie en biostatistiek van het VU Medisch Centrum ontvangt subsidie voor het COMPUTE Cancer project. Het gaat om een ZonMw TOP-subsidie van 675.000 euro.

Is optimisme over data analytics wel terecht?

Vorige maand kreeg mijn dochter haar hbo-diploma. Alle geslaagden werden tijdens de uitreikingsceremonie door hun docenten toegesproken. Verheugd was ik met het grote aantal studenten dat in hun eindstage gegevens had geanalyseerd met data mining tools. Verontrust ben ik echter over een uitspraak van een van de docenten. Hij zei dat hij statistiek altijd vreselijk moeilijk vond. Hij begreep het eigenlijk niet zo goed. “Gelukkig was er nu data mining, en dat was hoger dan statistiek!”

Een (onderwijs)visie op eHealth en Big Data

Op de opleiding Informatica bij Hogeschool Inholland Haarlem kiezen studenten voor de afstudeerrichting eHealth & Big Data. Zo worden informatici, die daar binnen het programma voor kiezen, opgeleid op het snijvlak van zorg, ICT (voornamelijk software) en Big Data. De studenten voeren praktijkgerichte onderzoeksprojecten uit in een multidisciplinaire context: aan de hand van een onderdompeling in de praktijk (meelopen in een zorginstelling of zorgsituatie) doen de studenten aan conceptontwikkeling van ICT-oplossingen die de patiënt of cliënt ondersteuning bieden in het dagelijks leven.

Big Data in de zorg: kansen en gevaren

Van veel ziekten en aandoeningen is de exacte oorzaak of samenspel van oorzaken niet bekend. Het overgrote merendeel kan niet echt genezen worden, hetgeen resulteert in chronische aandoeningen die vaak slechts symptomatisch behandeld kunnen worden. Big Data biedt mogelijkheden om de kennislacunes op te vullen. Zorggegevens zijn echter zeer privacygevoelig en in het Big Data-tijdperk wordt het steeds lastiger om gegevens echt te anonimiseren. Een ander punt van zorg is het gevaar van centralisatie van (medische) kennis bij private partijen.

Big data (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

Onderzoek naar big data in zorgsector

Zorgverzekeraar CZ, de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan onderzoek doen naar het gebruik van big data in de zorg. Het onderzoek neemt vijf jaar in beslag (2017 tot en met 2021) en wordt uitgevoerd door twee bijzonder hoogleraren, twee promovendi en een Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Hierbij ligt de nadruk op disruptie in de zorg en personalisatie in de zorg.

CZ steunt onderzoek Tilburg University naar big data in zorgsector

Zorgverzekeraar CZ, de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over een onderzoeksprogramma dat de komende vijf jaar zal worden uitgevoerd (2017-2021) op het snijvlak van zorg en big data.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

UMC Utrecht ontvangt 20 miljoen euro voor big data-onderzoek naar hart- en vaaktziekten

Meer dan 30 miljoen mensen in Europa lijden aan hart- en vaatziekten. Ondanks grote vooruitgang in de behandeling hiervan, blijven de gevolgen voor de patiënt nog steeds erg groot. Om hier meer onderzoek naar te doen, ontvangt het Hart- en vaatcentrum van het UMC Utrecht samen met andere instellingen een subsidie van 20 miljoen euro van het Europese Innovative Medicines Initiative.

Data (bron: FreeImages.com/Ivan Prole)

Big data moet behandeling van bloedvergiftiging verbeteren

VUmc start een groot onderzoek om de behandeling van intensive care patiënten met bloedvergiftiging te verbeteren. Om voor hen de optimale dosering antibiotica te bepalen wordt real time een grote hoeveelheid geanonimiseerde data uit het elektronisch patiëntendossier geanalyseerd. Deze vernieuwende vorm van personalized medicine moet leiden tot een daling van het aantal sterfgevallen en sneller herstel. VUmc stelt dat de inzet van big data aan het bed van de patiënt een wereldwijde primeur is.

Wordt zorgsector overspoeld of verrijkt door Big Data, Fast Data en small data?

Van Big Data verwachten de beleidsmakers in de zorg wonderen. Inmiddels neemt de omvang van de hoeveelheid data sneller toe dan de technische expertise om deze te exploreren. In de zorg lijkt bovendien het data volume niet altijd zaligmakend. Patiënten laten zich door de variëteiten in ziekteverschijnselen en complicaties lastiger over één kam scheren dan bijvoorbeeld consumenten in hun koopgedrag. Bij het speuren naar ’small data’ in de uitdijende databerg, maakt de zorgprofessional kennis met het fenomeen Fast Data, gegenereerd via een veelvoud van op internet aangesloten apparaten.

Europa neemt voortouw in personalized medicine

Gepersonaliseerde geneeskunde verandert de manier waarop artsen, ziekenhuizen en de farmaceutische industrie werken. Dankzij genomics, genetica en big data technologie kan de behandeling steeds beter worden afgestemd op het individu. De gezondheidszorg staat dan ook aan de vooravond van een revolutie. Europa neemt het voortouw in deze ontwikkeling.

Philips en SURFsara introduceren Big Data-onderzoeksdiensten voor zorgsector

Philips en SURFsara, een dochteronderneming van SURF en de grootste aanbieder van supercomputerdiensten en ICT-infrastructuur voor de Nederlandse onderwijs- en onderzoekssector, zijn een samenwerkingsverband aangegaan. De bedrijven koppelen het HealthSuite cloud platform van Philips aan de nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek van SURF. Doel is het opzetten van een veilige cloud gebaseerde onderzoeksomgeving met geavanceerde analysemogelijkheden waar zorginstituten samen kunnen werken aan studies met Big Data.