Category Archives: Uitgelicht

Stoppen-met-roken app laatste redmiddel voor verstokte roker?

Saxion (lectoraat Technology, Health & Care) heeft in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universteit Twente (UT) in een grootschalig onderzoek aan meer dan 900 (ex)rokers gevraagd hoe zij over een Stoppen-met-Roken app denken en of zij bereid zijn bij het stoppen met roken gebruik te maken van een app. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld voor wie de app ontwikkeld moet worden: rokers die van plan zijn om te stoppen, die vaker gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het stoppen en die al meerdere stoppogingen ondernomen hebben. Vervolgens is op basis van deze resultaten en de laatste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een mobiele applicatie (app) ontworpen: Stopmaatje. Is een Stoppen-met-Roken app het laatste redmiddel voor rokers?

Een nieuwe manier van netwerkinnovatie

De uitdagingen voor organisaties in de langdurende zorg zijn gigantisch. Om het voor mensen met een beperking mogelijk te maken zelfstandiger te leven is het noodzakelijk dat er daadwerkelijk meer innovatieve mogelijkheden voor de langdurende zorg beschikbaar komen. Daarom heeft Siza, zorgorganisatie voor mensen met een beperking of ernstig invaliderende chronische ziekte, Stichting Academy Het Dorp opgericht. Een organisatie met een focus op innovatieve R&D met, voor en door gebruikers van langdurende zorg. In januari van dit jaar kreeg dit initiatief een mooie stimulans met de Health Deal die werd gesloten met onder andere de ministeries van VWS en EZ. De eerste Health Deal in de langdurende zorg.

‘Zorg van de wachtkamer verplaatsen naar de huiskamer’

FocusCura toonde in Berlijn haar nieuwe eHealth-toepassingen, waarmee zorg op afstand voor elke chronische patiënt mogelijk moet worden.

Door integratie van het wereldwijd beschikbare Cisco Spark in de eHealth-producten van FocusCura, moet het een fluitje van een cent worden voor zorgaanbieders om zelf een videodokter te beginnen.

Generieke module eHealth in de GGz

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is met de behandeling van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. Ook verschijnen uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf meer regie te voeren over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel door een groot en divers aanbod en snel veranderende technische mogelijkheden. Er is nog weinig wetenschappelijke bewijs voor het effect, maar de voordelen voor patiënten en zorgverleners lijken op voorhand overtuigend. De Generieke module eHealth helpt zorgverleners in de GGz gefundeerde keuzes te maken.