Category Archives: Blogs

LifeApps; pragmatisch innoveren

De juiste technologieën doelmatig en snel toepassen in de zorgpraktijk

Je hoort het vaak: ‘innovaties in de zorg volgen elkaar steeds sneller op’. Dat klopt allemaal wel, maar de realiteit is nog een stuk ingewikkelder.

Hoe dan wel?

Hoe zorginstellingen voor effectievere ICT-beveiliging kunnen zorgen

Cybercriminelen zijn lui. Op internet is sprake van een bloeiende zwarte markt, het dark web genaamd, waar klant-en-klare malware toolkits worden verkocht of verhuurd. Deze zijn natuurlijk erg populair. Want waarom het wiel opnieuw uitvinden als je voor minder dan 500 dollar aan een malware-kit kunt komen waarmee je in korte tijd resultaten kunt boeken? Tegelijkertijd zijn cybercriminelen ook heel actief. Omdat de pakkans tamelijk laag is, groeit het aantal aanvallen elke dag. Elk succes dat cybercriminelen boeken kan uiterst lucratieve resultaten hebben. De FBI schat dat de cybercriminele onderwereld in de eerste 6 maanden van dit jaar alleen al in de Verenigde Staten een totale omzet van ruim 110 miljoen dollar realiseerde. En aan het einde van dit jaar bedraagt het waarschijnlijk meer dan 200 miljoen dollar. Dit is een direct resultaat van de groeiende populariteit van ransomware, de eenvoud waarmee men daaraan kan komen en het rendement dat kan worden behaald met een succesvolle aanval.

Innovatie in de gezondheidszorg? Vergeet de security niet

De gezondheidszorg staat momenteel bol van digitale innovatie. Ontwikkelingen als Personalized Medicine en het Internet of Humans (IoH) rukken op en vernieuwen de zorg. Maar ondertussen is de beveiliging in veel zorginstellingen een zorgenkindje. Dat brengt de branche in een ongewenste spagaat.

De zorg snakt naar meer digitalisering

Privacy en meer efficiency gaan wel samen

De laatste tijd woedt de discussie over het omgaan met gezondheidsdata volop, vooral als het daarbij gaat om het beschermen van medische gegevens. Hoewel papierloos werken en andere technologie zowel voor de cliënt als de zorgaanbieder vele voordelen bieden, blijft grootschalige adoptie hiervan een netelige kwestie.

eHealth is hip en IT-security is saai

Er komen ongeveer wekelijks nieuwe gadgets en apps op de markt die een positieve bijdrage (kunnen) leveren aan de zorg. Zelfmonitoring is een begrip geworden. Van eenvoudige dagboek-apps waarin gebruikers kunnen noteren hoe zij zich voelen, wat zij hebben gegeten en hoe vaak ze bepaalde gedachten hebben gehad tot ingewikkelde gadgets die bloeddruk meten, hartfilmpjes maken en je slaap analyseren. De voordelen van deze apparaten zijn duidelijk. Niet alleen geeft het zowel de patiënt als de arts een veel dieper inzicht in de (geestelijke) gezondheid van de zorgconsument, maar ook raakt de patiënt veel meer betrokken bij zijn eigen gezondheid. Dit kan een zeer positief effect hebben op die gezondheid. Juist door dit effect en omdat de gadgets voor thuisgebruik maar een fractie kosten van de professionele meetinstrumenten, kan eHealth een indrukwekkende besparing van de zorgkosten veroorzaken. En daar is de gehele maatschappij bij gebaat.

eHealth Week is perfecte showcase voor Nederlandse zorgtechnologiesector

“Apothekers slagen er onvoldoende in een medicijnoverzicht van hun patiënten digitaal te delen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, verpleeghuizen en thuiszorg. De ict-systemen van medici sluiten vaak niet op elkaar aan.” berichtte NRC Handelsblad in het artikel ‘Gevaar patiënt door gebrekkige communicatie arts en apothekerop 6 juni 2016. 

Durf de lichten voor beeldzorg op groen te zetten

Als klein land zijn we in best veel zaken heel groot. Even Googlen leert dat wij bijvoorbeeld hartstikke goed zijn in pensioenvoorzieningen, internetbankieren, auto’s recyclen en digitale pathologie. Maar waarom komt iets als beeldzorg dan niet fatsoenlijk van de grond?

Grip op energiekosten geeft ziekenhuis meer financiële armslag

Bij het financieren van de primaire taken zouden ziekenhuisdirecties de komende tijd wel eens uit onverwachte hoek hulp kunnen krijgen. Uit tal van onderzoeken blijkt namelijk dat ziekenhuizen fors kunnen bezuinigingen op hun energieverbruik, zonder dat dit de medische zorg voor patiënten in gevaar brengt. De tools om deze besparingen te realiseren zijn inmiddels volop beschikbaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit thema hoog op de agenda staat van het komende jaarcongres van de International Federation of Hospital Engineering (IFHE) in Den Haag. 

Meer data betekent meer hacks − ook in de zorg

Cybercriminelen richten zich in toenemende mate op de gezondheidszorg. In de meeste gevallen gaat het om afpersing. In de Verenigde Staten werd onlangs een ziekenhuis gehackt dat 40 bitcoins (zo’n 15.000 euro) betaalde aan hackers om de controle terug te krijgen over zijn netwerk. De criminelen hadden met een virus een deel van het netwerk op slot gezet. De problemen begonnen op 5 februari, toen het personeel geen toegang meer kreeg tot de elektronische patiëntendossiers. Tien dagen later besloot het ziekenhuis maar te betalen. In Duitsland deden zich recent in de deelstaat Noordrijn-Westfalen binnen een week zes gevallen voor van het hacken van een zorginstelling. Ook hier probeerden daders data te versleutelen zodat ze die konden gijzelen.

Noodstroom in ziekenhuis leasen niet alleen financiële beslissing

Een thema dat op het komende Congress of the International Federation of Hospital Engineering in Den Haag uitgebreid besproken gaat worden, is het zekerstellen van de energievoorziening in ziekenhuizen. Noodstroomvoorzieningen zijn hierbij van cruciaal belang, maar vereisen tegelijkertijd stevige investeringen. Logisch dat ziekenhuizen meer en meer naar het leasen van noodstroomvoorzieningen kijken. Maar er is nog een argument dat leasing wel eens erg aantrekkelijk kan maken: gegarandeerd voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

‘Samen voor ons eigen’ werkt niet voor Internet of Things

Waar in andere sectoren volop met de innovaties die het Internet of Things brengt wordt geëxperimenteerd, blijft de zorg achter. Er worden genoeg mooie woorden over samenwerking en innovatie gesproken, maar de eigen belangen blijven vaak voorop staan.

Zonder keuzevrijheid geen toekomst voor messaging platform

Keuzevrijheid in de toekomst, leveranciersonafhankelijkheid en blijven profiteren van investeringen die gedaan zijn in technologische vernieuwing. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch is dit bij veel organisaties niet de realiteit. Egied Bormans, Product Manager bij Ascom, legt uit wat het belang is van een open messaging platform bij bedrijfskritische communicatie.