Category Archives: Artikel

eHealth voor iedereen? Het kán!

In Nederland is de toegang tot de zorg niet voor iedereen gelijk. Zo vinden laaggeletterden, mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en migranten het vaak lastig om informatie over zorg en gezondheid te vinden, begrijpen en gebruiken. Hierdoor vinden zij de weg in de zorg onvoldoende en blijven ze zitten met vragen. . De opkomende digitalisering in de zorg lijkt nog een extra drempel op te werpen. Terwijl eHealth juist hét middel kan zijn om gezondheidsverschillen te verkleinen.

Zorgbus ESB stroomlijnt applicatielandschap van Dichterbij

Dichterbij, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft gekozen voor het Zorgbus concept van InterSystem voor het integreren van de diverse informatiesystemen binnen de organisatie. InterSystems partner CSC is inmiddels begonnen met het omzetten van bestaande koppelingen naar de nieuwe Enterprise Service Bus (ESB).

Technology for Health 2016: trefpunt voor innovatie in medische technologie

Innovatie in de gezondheidszorg gaat langzaam, maar er dienen zich wel in hoog tempo allerlei nieuwe ontwikkelingen aan. Daarom is regelmatig een technologie check-up nodig. Technology for Health laat elk jaar zien hoe medische technologie kan helpen de zorg veiliger, efficiënter en betaalbaarder te maken. Het event fungeert als trefpunt voor professionals die actief zijn rond de ontwikkeling van medical devices. Mikrocentrum organiseert de combinatie van vakbeurs en congres dit jaar op 11 en 12 oktober in Congrescentrum 1931 in Den Bosch. 

‘Vergoedingensysteem bemoeilijkt eHealth’

Dat elektronica en digitale uitwisseling van gegevens de kwaliteit van de zorg vergroten, staat buiten kijf. Toch worden nieuwe toepassingen maar mondjesmaat doorgevoerd. Een belangrijke oorzaak is volgens Marjolein Drent, longarts werkzaam in het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein, het huidige vergoedingensysteem. “We moeten af van een vergoeding per verrichting.”

De Competente Online Hulpverlener

Ruim twee en een half jaar geleden sprak ik in het kader van een Masterclass eHealth op de Open Universiteit over de vaardigheden die hulpverleners in mijn ogen nodig hebben om in hun werk niet alleen face-to-face maar ook online cliënten te kunnen helpen.

Mobiléa Beeldzorg 2.0: de nieuwe generatie in beeldbellen

Beeldzorg 2.0 is specifiek ontwikkeld voor de zorg en gaat veel verder dan beeldbellen. Zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en verwanten kunnen op een eenvoudige manier ook chatten en informatie uitwisselen, ongeacht het device. Niemand wordt gedwongen dure hardware aan te schaffen.

Generieke module eHealth in de GGz

Voor verschillende zorgvragen is het mogelijk digitale interventies in te zetten. In de geestelijke gezondheidszorg (GGz) is met de behandeling van angst en depressie de nodige ervaring opgedaan. Ook verschijnen uiteenlopende app’s om mensen te ondersteunen zelf meer regie te voeren over hun herstel. De markt ontwikkelt zich snel door een groot en divers aanbod en snel veranderende technische mogelijkheden. Er is nog weinig wetenschappelijke bewijs voor het effect, maar de voordelen voor patiënten en zorgverleners lijken op voorhand overtuigend. De Generieke module eHealth helpt zorgverleners in de GGz gefundeerde keuzes te maken.

Zorgverlener, til eHealth naar een hoger niveau

De eerste aanrakingen met internet brachten een visie teweeg over de immense mogelijkheden in communicatie en informatievoorziening. Vijftien jaar later is het merendeel daarvan uitgekomen. Bovendien is een klimaat gecreëerd ideaal voor technologische innovatie, welke inmiddels diep geworteld is in menig commercieel bedrijf.

‘De digitale revolutie is aangebroken in de GGZ’

We boeken onze vakantie online, een taxi reserveren we met een app en geld overmaken gaat eenvoudig met internetbankieren. Digitale dienstverlening is overal om ons heen en we maken er volop gebruik van. Dat willen we ook in de zorg en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg. eHealth raakt steeds meer in zwang. Niet als doel op zichzelf, maar zeker wel als eigentijds onderdeel van goede en steeds betere zorg. Op maat en letterlijk onder de knop van de patiënt.

NEXUS / DOEN!-app voor onderweg: gemak, tijdwinst en meer focus op de cliënt

Steeds vaker werken zorgverleners in de GGZ buiten hun instelling. Ze zijn bijvoorbeeld actief in outreachende wijkteams, zoals FACT en een Acuut Zorgteam (AZT). Een ander voorbeeld is de SPV-er die vanuit een GGZ-instelling een spreekuur heeft in een huisartspraktijk. Dit brengt zorg- en dienstverlening dichter bij mensen. Het snel en veilig beschikbaar hebben van relevante cliëntinformatie is daarbij essentieel. Met de NEXUS / DOEN!-app is dat geregeld. NEXUS Nederland heeft samen met een van haar klanten, GGZ Oost Brabant, de NEXUS / DOEN!-app ontwikkeld. Uitgangspunt was de mobiele zorgverlener te geven wat hij in zijn dagelijkse praktijk nodig heeft. “En dat is gelukt”, zo laat GGZ Oost Brabant weten.

‘Inzet internet bij terugdringing suïcide heeft zichzelf bewezen’

Jan Mokkenstorm onderkende als psychiater ongeveer tien jaar geleden de potentie van Internet bij het terugdringen van zelfmoord/suïcide. Het platform 113Online (gevestigd in Amsterdam) biedt laagdrempelige toegang online. Al spreekt Jan Mokkenstorm als directeur niet graag over een ‘eHealth’ bedrijf, volgens de auteur is er absoluut preventie, educatie en zorg via eHealth. Ook de koers die ingezet wordt wijst in deze richting. Steviger profilering (als eHealth dienst) zou wellicht ook kunnen bijdragen aan meer naamsbekendheid van 113Online. Want dat is ook het streven.

ScreenConsult van Info Support vormt schil rond Microsoft Skype for Business

Veel succesvolle IT-toepassingen vormen een voor de hand liggende oplossing voor een herkenbaar probleem. Maar, je moet wel eerst op het idee komen. Bij Info Support in Veenendaal kregen ze zo’n briljante inval op het moment dat de zorgsector naarstig zocht naar methoden om efficiënter en toch nog steeds patiëntgericht te werken. De oplossing heet ScreenConsult en bestaat uit een beeldtelefonie applicatie gebaseerd op het bekende Skype for Business van Microsoft. Deze digitale spreekuur oplossing is in samenwerking met Rijnstate ziekenhuis in Arnhem ontwikkeld. Zowel artsen als patiënten zijn laaiend enthousiast.