Stoppen-met-roken app laatste redmiddel voor verstokte roker?

Saxion (lectoraat Technology, Health & Care) heeft in samenwerking met Tactus Verslavingszorg, Medisch Spectrum Twente (MST) en de Universteit Twente (UT) in een grootschalig onderzoek aan meer dan 900 (ex)rokers gevraagd hoe zij over een Stoppen-met-Roken app denken en of zij bereid zijn bij het stoppen met roken gebruik te maken van een app. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijk beeld voor wie de app ontwikkeld moet worden: rokers die van plan zijn om te stoppen, die vaker gebruik maken van digitale hulpmiddelen bij het stoppen en die al meerdere stoppogingen ondernomen hebben. Vervolgens is op basis van deze resultaten en de laatste bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur een mobiele applicatie (app) ontworpen: Stopmaatje. Is een Stoppen-met-Roken app het laatste redmiddel voor rokers?

Saxion, Tactus, MST en de UT zijn bezig om een Stoppen-met-roken app te ontwikkelen in samenwerking met ervaringsdeskundigen: de (ex)roker zelf. Om de vraag te beantwoorden voor welke typen (ex)rokers de app ontwikkeld dient te worden is er een online vragenlijst uitgezet onder meer dan 1000 mensen waarvan er ruim 900 roken of rookten. Aan de deelnemers werd gevraagd of ze het gebruik van een Stoppen-met-Roken app zagen zitten. Ook werd gevraagd of ze van plan zijn een Stoppen-met-Roken app te gebruiken. Op een schaal van 1 tot en met 5 konden deelnemers aangeven in hoeverre ze het met bepaalde stellingen eens waren. De uitkomsten van de antwoorden op deze vragen zijn aan verschillende persoonlijke factoren gekoppeld om te zien of men kan voorspellen welke (ex)rokers de app gaan gebruiken.

De resultaten van het onderzoek bevatten een aantal verrassingen. Wat niet werd verwacht, is dat een positieve houding jegens een Stoppen-met-Roken app en de bereidheid om de app te gebruiken niet leeftijdsgebonden is. Respondenten waren tussen de 16 en 79 jaar oud en de onderzoekers hielden er rekening mee dat naarmate de leeftijd toeneemt de positieve houding en bereidheid om de app te gebruiken af zou kunnen nemen. Uit het onderzoek komt deze trend echter niet naar voren. Ook blijkt er geen verschil te bestaan tussen mannelijke of vrouwelijke (ex)rokers. Uit interviews met (ex)rokers komt hetzelfde beeld naar voren “Als je rookt dan rook je”, aldus een geïnterviewde (ex)roker. Op basis van de resultaten blijkt dat lange stukken tekst vermeden dienen te worden in de app en dat de app vooral beeldend moet zijn. Ook gaat Saxion in overleg met hulpverleners van Tactus en het MST over hoe de gebruiker het beste benaderd kan worden. Sommige gebruikers zullen meer behoefte hebben dat de app een stok achter de deur is, terwijl anderen de app zullen zien als middel om te raadplegen hoe het staat met de voortgang van het stopproces.

Ook interessant waren de uitkomsten dat (ex)rokers die al meer dan één stoppoging ondernomen hebben positiever en bereidwilliger tegenover het gebruik van de app staan. Als het al meerdere keren niet gelukt is om te stoppen, is men meer geneigd om de app te gebruiken, terwijl (ex)rokers die nog niet geprobeerd hebben om te stoppen het eerst zonder hulp zullen proberen. Verpleegkundigen op de Stoppen-met-roken poli van het Medisch Spectrum Twente zien dit ook terug op de poli “Wat je ook vaak ziet is dat de patiënten vaker stoppogingen hebben ondernomen, maar dat deze niet zijn gelukt en dat ze zich dan vervolgens bij ons melden.”, aldus een van de verpleegkundigen. Een andere uitkomst is dat respondenten die momenteel roken, maar wel willen stoppen, meer geneigd zijn de app te gebruiken dan rokers die al gestopt zijn of rokers die niet willen stoppen. Deze uitkomst is misschien weinig verrassend, het geeft duidelijk aan dat de app aandacht moet schenken aan het motiveren van de roker om ermee te gaan stoppen in plaats van ervan uit te gaan dat de appgebruiker al gestopt is. Ook (ex)rokers die eerdere ervaringen hebben met digitale hulpmiddelen bij het stoppen met roken zijn meer geneigd de Stoppen-met-Roken app te gebruiken dan respondenten die geen ervaring hebben met digitale hulpmiddelen bij het stopproces. Dit wordt bevestigd door geïnterviewde (ex)rokers: “Volgens mij kan iedereen zo’n app bedienen als je een smartphone hebt”. Bij de ontwikkeling van de app zijn we er vanuit gegaan dat we vooral met gebruikers te maken hebben die beschikken over digitale basisvaardigheden zoals het kunnen bedienen van de gangbare mobiele telefoons.

Om het gebruik van een stoppen-met-roken-app tot een succes te kunnen maken, zijn er diverse studies betrokken bij de ontwikkeling van de app. Zo wordt in Stopmaatje mogelijkheden en suggesties voor steun geboden indien men toch behoefte krijgt aan een sigaret. Deze steun kan gezocht worden in de chat, waar contact gezocht kan worden met lotgenoten. Ook kan men kiezen om een maatje op te bellen. Ook kan je met Stopmaatje spaardoelen instellen, dit stimuleert om het geld wat bespaard wordt door niet te roken ergens anders aan te besteden. De app biedt ook een dagboekfunctie waarin de moeilijke momenten worden beschreven, die zelfreflectie bieden. Als je wilt stoppen met roken heb je met Stopmaatje een nuttig middel om het stoppen met roken tot een succes te maken.

Benieuwd naar hoe Stopmaatje er uit ziet of wil je Stopmaatje testen? Benader Leon Chevalking of Somaya Ben Allouch op s.k.l.chevalking@saxion.nl en s.benallouch@saxion.nl.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *