LUMC en STIZON gaan samenwerking aan rond datamanagement

De LUMC-Campus Den Haag en de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG) van het LUMC gaan samenwerken met STIZON. STIZON is een stichting die gegevens van veel huisartsenpraktijken in de regio op verzoek van de huisartsen verzamelt, bewerkt en beheert.

Door de samenwerking met STIZON kan het LUMC meer onderzoek doen in samenwerking met partnerzorgorganisaties buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld naar populatiegerichte zorg en risicogroepen. Daarnaast versterkt het initiatief de samenwerking met de eerstelijnszorg in de regio.

Geanonimiseerde informatie uit EPD’s

Steeds meer onderzoek heeft betrekking op preventie, publieke gezondheid en eerstelijnszorg. “Dat je dan mede gebruik kunt maken van goede en geanonimiseerde informatie uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsenpraktijken is onontbeerlijk”, aldus Mattijs Numans, hoogleraar huisartsgeneeskunde, directeur LUMC-Campus Den Haag en hoofd van de afdeling PHEG van het LUMC.

Veel huisartsen in de regio delen hun elektronische gegevensbestanden veilig en privacybestendig met STIZON. Via een bewerkingsovereenkomst geven zij toegang tot die elektronische dossiergegevens. Daarmee wordt op hun verzoek verantwoording afgelegd voor zorgprogramma’s en kwaliteitsbeleid met de zorggroepen waarvan huisartspraktijken lid zijn.

Zorggegevens in veilige omgeving opslaan

“De gegevens van de huisartsen worden via de nieuw aangegane samenwerking nu ook benaderbaar voor onderzoeksprojecten die door de LUMC-Campus Den Haag en onze afdeling met de huisartsen worden gedaan”, vertelt Mattijs Numans. “Wij gaan met STIZON een zogenoemde datawarehousevoorziening opzetten, waarin onderzoekers in overleg veilige en privacybestendige toegang kunnen krijgen tot routine zorggegevens uit huisartsenpraktijken.”

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *