Zorgmedewerkers maken mondjesmaat gebruik van e-health

(Bron: FreeImages.com/Alan Aycock)

Binnen de sector zorg en welzijn wordt mondjesmaat gebruikgemaakt van e-health. Het thema leeft echter wel.

Dit blijkt uit een online peiling van PGGM&CO, de ledenorganisatie van PGGM, tijdens de nationale 2017. Ruim 30.000 mensen die werk(t)en in zorg en welzijn vulden een korte vragenlijst in. Van de 30.962 respondenten geeft 53% (16.535) aan geen gebruik te maken van digitale zorg. 22% (6.779) zegt digitale zorg als consument te gebruiken. Slechts 10% (2.983) past digitale zorg toe in zijn of haar werk.

Aanvulling op reguliere zorg

De meningen over digitale zorg zijn gematigd positief. Zo geeft 12% (3.624) aan dat e-healthtoepassingen hen helpen bij het werk. 11% (3.366) stelt dat zij als patiënt meer grip op hun situatie hebben dankzij de mogelijkheden van digitale zorg. 43% (13.234) ervaart digitale zorg als prettig, mits het wordt gezien als aanvulling op de reguliere zorg. 28% (8.782) geeft aan liever persoonlijk contact te hebben met de zorgverlener.

Het maken van afspraken of het aanvragen van (herhaal)recepten zijn verreweg het meest populair als mogelijke toepassing binnen de digitale zorg. 61% (18.801) geeft aan hier gebruik van te willen maken. 47% (14.486) stelt dat zij online inzicht in het medisch dossier zou willen hebben. Ook hulp op afstand (via beeldscherm, chat of WhatsApp) scoort met 26% (7.947) relatief hoog. Daarnaast is er animo voor online meetinstrumenten (23%) en apps voor de smartphone (20%).

Zorgen over privacy en vereenzaming

Dat het onderwerp leeft, blijkt uit het feit dat 11% (3.324) van de respondenten een open reactie bij de vragenlijst geeft. Veel mensen maken zich zorgen of er wel voldoende ruimte blijft voor persoonlijke contact (“Zorg is mensenwerk”). Anderen vrezen dat digitale zorg een nog grotere tweedeling binnen de maatschappij veroorzaakt, omdat kwetsbare ouderen de ontwikkelingen niet meer bij kunnen benen. Daarnaast vragen veel mensen zich af in hoeverre persoonlijke gegevens zijn beveiligd en of de privacy wel voldoende blijft gewaarborgd.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *