Automatisering en digitalisering in de zorg leidt niet tot minder banen

Grootschalige automatisering en digitalisering leiden vooralsnog niet tot een vermindering van de werkgelegenheid in de zorgsector. Ondanks pogingen om kosten te besparen en de sector efficiënter te maken, steeg het vacatureaanbod in 2016 met gemiddeld 3,7 procent per maand, 1,1 procentpunt sneller dan de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel.

Dit blijkt uit een onderzoek van metabanenzoekmachine Joblift, dat hiervoor ruim 37.000 openstaande zorgvacatures analyseerde. Bijna de helft van de vacatures is voor deeltijdposities, 25 procent is gericht op vrijwilligers. Ondanks automatiseringsprocessen en de opkomst van e-Health steeg de vraag naar administratief personeel het afgelopen jaar met gemiddeld 4,3 procent. Deze groei is groter dan in elke andere beroepsgroep binnen de zorgsector, waaronder ICT-personeel.

31.149 openstaande vacatures

Momenteel staan er in Nederland 31.149 vacatures voor medisch- en zorgpersoneel open. Dit betreft het overgrote deel van de vacatures in de zorgsector: voor bestuurlijke functies worden er momenteel 4.584 nieuwe arbeidskrachten gezocht. Naar ICT’ers en personeel voor administratieve functies is er duidelijk minder vraag met respectievelijk 934 en 751 openstaande vacatures. De meest gezochte krachten zijn verpleegkundigen (6.035 vacatures) en verzorg(st)ers (5.718 vacatures). Ook naar tandheelkundigen wordt met 1.792 vacatures relatief veel gezocht.

Opvallend is het hoge percentage deeltijdvacatures binnen de zorg: met 47 procent ligt dit percentage meer dan twee keer zo hoog als dat van de gehele arbeidsmarkt, waar het aanbod voor 22 procent uit deeltijdvacatures bestaat. Ook wordt er een relatief groot beroep gedaan op vrijwilligers. Waar het percentage vacatures voor vrijwilligers op de gehele Nederlandse arbeidsmarkt op 2,7 procent ligt, zijn werkgevers in de zorgsector in 25 procent van de gevallen opzoek naar vrijwilligers.

Zorgsector groeit sneller dan gehele arbeidsmarkt

Met een gemiddelde maandelijkse vacaturegroei van 3,7 procent overtreft de zorgsector de gemiddelde 2,6 procent groei van de gehele Nederlandse arbeidsmarkt. Opvallend is het verschil in groei tussen verschillende type banen in de zorg.

Van een door automatisering veroorzaakte krimp in het aantal medische en zorgbanen is vooralsnog geen sprake. De gemiddelde groei van dit soort banen lag het afgelopen jaar op 3,9 procent: een hoger percentage dan zowel de 3,3 procent voor ICT’ers en e-Health beroepen als de 3,6 procent voor bestuurlijke functies. Alleen het groeipercentage voor administratieve functies ligt met een gemiddelde van 4,3 procent nog hoger. Hoewel de groei in het aantal zorg en medische vacatures verklaard kan worden door een vergrijzende samenleving, is vooral de nog sterkere groei in het aantal administratieve banen verassend: het zijn deze beroepen die logischerwijze als eerste overbodig worden door automatisering en de groeiende populariteit van e-Health-applicaties.

Veel vacatures voor laagopgeleiden

Dat het bij deze banen veelal gaat om werk voor laagopgeleiden klopt: 72 procent van de administratieve vacatures is gericht op laagopgeleiden. Ook voor zorg en medische vacatures volstaat in 70 procent van de gevallen een mbo- of middelbareschooldiploma. Voor bestuurlijke en ICT-banen is dit beeld precies omgedraaid: hier zijn respectievelijk 76 procent en 85 procent van de vacatures gericht op hoogopgeleiden. Met 60 procent van alle vacatures gericht op laagopgeleiden blijft de zorgsector voorlopig dus aantrekkelijk voor deze bevolkingsgroep. De verbeteringen die e-Health en automatisering in de gezondheidszorg teweegbrengen lijken voorlopig nog niet ten koste te gaan van grootschalig banenverlies of een sterke verandering in het type banen binnen de sector.

De resultaten van het onderzoek van Joblift naar de impact van automatisering en digitalisering op de werkgelegenheid in de zorgsector (bron: Joblift)

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *