Ontdek de mogelijkheden van de Open Line Smart Cloud

Het real-time tracken van de gezondheidstoestand van patiënten met slimme sensoren is een belangrijke ontwikkeling binnen de zorg. Data van verschillende bronnen komen samen en creëren onder andere een ’zorgbeeld’ van de patiënt. De grote hoeveelheid data die wordt gegenereerd vraagt om implementatie van informatiesystemen en -technologie die geschikt zijn voor ‘Big Data’-toepassingen. Zorgverleners zullen veel baat hebben bij een koppeling én analyse van medische gegevens. IT en zorg worden onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Van databrij tot nieuwe informatie

Naast een autonome groei in datavolume worden doelbewust gegevensbronnen gecombineerd om te komen tot nieuwe informatie. Analyse van die databrij biedt veel uitdagingen, maar ook kansen. De gezondheidszorg kan vooruitgang boeken met ‘Big Data’ door bijvoorbeeld (anonieme) gegevens over patiënten (en hun behandeling) te analyseren, waarmee onderzoek kan worden gedaan op een manier die tot voor kort voor onmogelijk werd gehouden.

IT Transformatie

IT in de zorg zal moeten transformeren naar een IT-omgeving die meegroeit met de eisen die ‘Big Data’ stelt: goede beschikbaarheid (schaalbaar en betrouwbaar), snelheid door nieuwe database technologie, in-memory computing en all-flash opslag. Samen met bijvoorbeeld datavirtualisatietechnologie – waarmee grote hoeveelheden data op een eenduidige manier toegankelijk kunnen worden gemaakt – kan de transformatie maximaal worden ondersteund.

Open Line biedt met Smart Cloud Solutions dé gecertificeerde, schaalbare cloudinfrastructuur voor Big Data-toepassingen, Data & Analytics as-a- Service en Data Virtualisatie. Met onze partners Quistor en Centennium combineren we data-analyseoplossingen met het hosten van die data op een kosteneffectief en schaalbaar cloudplatform.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *