Onderzoek naar big data in zorgsector

Big data (bron: FreeImages.com/Flavio Takemoto)

Zorgverzekeraar CZ, de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) gaan onderzoek doen naar het gebruik van big data in de zorg. Het onderzoek neemt vijf jaar in beslag (2017 tot en met 2021) en wordt uitgevoerd door twee bijzonder hoogleraren, twee promovendi en een Professional Doctorate in Engineering (PDEng). Hierbij ligt de nadruk op disruptie in de zorg en personalisatie in de zorg.

Disruptie in de zorg

Big Data is een grote bron van disruptie in de zorg. Door big data weten we meer van klanten en patiënten, worden processen mogelijk efficiënter en ontstaan er nieuwe diensten, applicaties en businessmodellen. Vragen die beantwoord moeten worden zijn onder meer:

  • Wat zijn de disruptieve effecten van datatechnologie op het businessmodel van een zorgverzekeraar?
  • Wat is de impact van artificial intelligence op de regierol van verzekeraar en arts?
  • Wat betekenen quantified self sensoren voor preventie en data-opslag?
  • Wat betekenen personalized medicine en Therapie op Maat voor zorgverzekeraars?

Personalisatie in de zorg

Er is een grote potentie om technologie en data (machine learning/reinforcement learning) te gebruiken ten behoeve van de zorg aan de klant of patiënt. Deze personalisatie in de zorg kent vele vormen: van persoonlijke behandelplannen voor patiënten, van de automatische samenstelling van veelgestelde vragen (FAQ’s) op de CZ-website, tot digitale coaching om een gezond leven te leiden waarbij persoonlijke bewegings- en activiteitsdoelen gegenereerd worden.

‘Data Science helpt ons innoveren’

Als zorgverzekeraar handelt CZ een enorme hoeveelheid data af. “Aan de ene kant kun je daaruit met moderne technologie van alles afleiden, aan de andere kant moet de privacy van onze verzekerden te allen tijde gewaarborgd zijn”, zegt CZ-bestuurder Arno van Son. “Data Science helpt ons te innoveren en antwoorden te vinden op de privacyvraagstukken die daarmee samenhangen.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *