Digitale transformatie zet patiënt eindelijk centraal

De zorg gaat een mooie toekomst tegemoet. Hoewel er in het publieke debat vooral somber over de zorg wordt gedaan – de enorme kosten, de ondoorzichtigheid van het systeem, de logheid van organisaties – zijn de vooruitzichten goed. Digitalisering leidt ertoe dat de zorg patiënt- en cliëntgerichter, effectiever en efficiënter wordt. Althans, kan worden. Het is wel belangrijk dat organisaties nu stappen zetten om mee te gaan in de digitale transformatie. Niet omdat het kan, maar omdat het moet!

Digitale technologie kan de zorg helpen om slimmer om te gaan met mensen en middelen. Dat gaat van IoT-toepassingen als sensoren die helpen om de bezetting van afdelingen en kamers efficiënter te regelen of de luchtfiltering beter af te stemmen op het daadwerkelijk aantal aanwezige mensen tot en met slimme communicatiesystemen die nodeloze dialogen schrappen: medewerkers, patiënten, cliënten en naasten kunnen direct de juiste persoon bereiken zonder steeds doorverbonden te moeten worden omdat de zorgverlener net van zijn plaats af is. Of de inzet van machine learning, artificial intelligence en geavanceerde chatbots om persoonlijke, adequate zorg te automatiseren. Al die toepassingen kunnen helpen om de zorgkosten te drukken, terwijl de kwaliteit van de zorg en de ‘dienstverlening’ verbetert.

Het zorgmodel kantelt

De echte winst van de digitale transformatie zit in de kanteling van het zorgmodel. Het zorginstituut is straks niet meer het startpunt voor de inzet van mensen en middelen, maar de zorgafnemer. Die heeft vanuit huis de regie in handen. Waarom zou je voor controle naar het ziekenhuis moeten? Via wearables, sensoren en bijvoorbeeld sociale media is een vrij compleet profiel te maken van de patiënt, diens gedragingen en gezondheid. Nacontrole na een behandeling gebeurt doorlopend op afstand, bloedwaardes worden bijvoorbeeld in de gaten gehouden via slimme contactlenzen, bewegingstherapie kan gewoon in huis via virtual of augmented reality-apparaten als de HoloLens. Een consult is prima te doen via beeldzorg. In de gaten houden of een oudere gevallen is? Er zijn al polsbandjes beschikbaar met valdetectie, die direct een thuiszorgmedewerker kunnen alarmeren. Allemaal hulpmiddelen die de patiënt of cliënt centraal plaatsen en niet starten bij het zorginstituut. Dat is efficiënter, maar ook veel klantvriendelijker.

Wat doe je met al die data?

De grootste impact op de zorg hebben evenwel de data die beschikbaar komen. Al die gegevens uit sensoren, wearables, digitale gegevensuitwisseling en sociale media kunnen gebruikt worden om de zorg veel meer toe te spitsen op het individu. De (big) data die vrijkomen, zijn ten eerste fantastische input voor wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, behandeling en preventie van ziektes en aandoeningen, en om voorspellingen te doen over ontwikkelingen en te verwachten incidenten. Het leidt er nu al toe dat medicijnen en behandelingen niet meer afgestemd hoeven worden op de grootste gemene deler maar heel specifiek gericht kunnen worden op ieders particuliere aandoening en wensen. Dat geldt ook voor de zorgverlening: voor ieder individu is een benadering en behandeling op maat te ontwikkelen.

BI en analytics hebben topprioriteit

Uit recent Gartner-onderzoek blijkt ook dat de succesvolle organisaties (in de zorg maar ook daarbuiten) met name Business Intelligence en Analytics als de belangrijkste technologiegebieden beschouwen om in te investeren. ERP-systemen staan op de laatste plaats van het prioriteitenlijstje van de zogeheten ‘top performers’. De volgers (‘trailers’ in Gartner-termen) vinden ERP nog wel steeds belangrijk, maar zien ook BI/Analytics als topprioriteit. Big data en hoe daar waarde uit te halen wordt dus gezien als de grootste uitdaging voor de komende jaren.

Tegelijk identificeert het Harvard Business Review rapport – The Digital Transformation of Business –de vier belangrijkste trends die de transformatie van organisaties opstuwen. Mobiele toepassingen zorgen voor een nieuw digitaal perspectief; cloud computing is voorwaardelijk om schaalbaar en flexibel te blijven; big data en de analyse daarvan helpen organisaties te innoveren; sociale kanalen betekenen een ommekeer in hoe werkprocessen worden ingericht. Microsoft benoemt vervolgens vier prioriteiten voor digitale transformatie van de zorg om die trends te benutten. Breng je patiënten en cliënten in beweging en maak ze betrokken (engage), geef je medewerkers de juiste tools (empower), zorg voor een adequate infrastructuur (optimize) en innoveer je dienstverlening (transform).

Waarom zou je eigenlijk?

Dat zijn de trends en uitdagingen. Maar waarom zou je je daar als zorgorganisatie iets van moeten aantrekken? Omdat er wel iets moet gebeuren in de zorg. De budgetten zullen steeds meer onder druk komen te staan en dat vraagt om slimmer omgaan met de beschikbare middelen. Technologie biedt die kans. Contractpartners als gemeenten en verzekeraars verwachten ook dat de uitgegeven euro’s zo effectief mogelijk worden ingezet. Zorginstellingen die economisch beter presteren en ook nog hoger scoren in zorgkwaliteit en klanttevredenheid zullen de beste contracten kunnen sluiten. Ten slotte eisen patiënten het. Nu zijn veel patiënten nog bereid om met hun afsprakenkaart in de wachtkamer te zitten tot ze opgeroepen worden. Ook dat zal veranderen, zeker als bij andere ziekenhuizen de zorg op afstand zodanig is ingericht dat die effectiever en patiëntvriendelijker is dan zorg op locatie.

Hoe kun je de digitale transformatie aangrijpen om te verbeteren? Ten eerste vraagt dat om een duidelijke keuze. Als je voorop wilt lopen en bij de voorhoede wilt blijven horen, dan verlaat je het pad van consolidatie en business as usual met voorspelbare resultaten. Daarvoor is lef nodig. Je moet durven kiezen voor dynamiek en onvoorspelbaarheid. Gericht op groei, met de durf om te experimenteren en een datagedreven aanpak. Succesvol zijn de organisaties die al in een groeifase nieuwe activiteiten ontplooien en niet wachten tot de eerste tegenvallende resultaten binnenkomen.

Juiste mensen met de juiste skills

Transformatie is een kwestie van de juiste technologie, maar vooral van de juiste mensen met de juiste skills. Er komt een generatie aan die naar een pc kijkt zoals wij nu naar een bakelieten telefoon kijken. Die mensen, en dat zijn de medewerkers en klanten van morgen, wil je binnen halen en houden en die eisen dat je verandert. Volgens Peter Hinssen, de bekende technologieondernemer en spreker, is het belangrijk dat je tijd inruimt voor de ideeën voor overmorgen. Als de verhouding tussen de aandacht die je hebt voor vandaag, morgen en overmorgen 70-20-10 is, dan doe je het volgens hem goed. Dan regel je de zaken die nu en morgen op je bord liggen en heb je tijd om concepten, businessmodellen en toepassingen te ontwikkelen die je helpen te transformeren. Uit de praktijk blijkt dat de verhouding eerder 93-7-0 is. We zijn teveel bezig met alle zaken van vandaag om ons in te richten voor de dag van overmorgen. En als dat zo is, dan komt die noodzakelijke digitale transformatie er nooit.

Marcel Lucker, Winvision

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *