Nieuwe app helpt efficiënt te screenen op psychische problemen

Een nieuwe applicatie helpt hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) efficiënter te screenen of iemand psychische problemen heeft. Dit maakt het mogelijk klachten eerder te herkenen, waardoor verergering van de klachten kan worden voorkomen.

​Het Universitair Medisch Centrum GroningenDe app is ontwikkeld door het UMCG in samenwerking met de Universiteit Twente. De partijen hebben een statische module ontwikkeld die het hart vormt van de screeningsapplicatie. De applicatie bevat een slimme digitale vragenlijst, waarbij het antwoord op een vraag bepaalt welke volgende vraag wordt gesteld. Dit is vergelijkbaar met wat een geschoolde en ervaren interviewer doet. Als de ernst van het probleem voldoende betrouwbaar kan worden vastgesteld, stopt de screening.

Alleen relevante vragen

De applicatie voorkomt dat cliënten allerlei niet-relevant vragen hoeven te beantwoorden. Dit scheelt niet alleen tijd, maar voorkomt ook frustratie. De applicatie zal in de praktijk meestal voorafgaand aan een intake gesprek met cliënten worden ingezet om de aanwezigheid en/of ernst van klachten te bepalen.

De eerste versie van de applicatie bevat de volgende vijf domeinen: angst, depressie, psychische symptomen van stress, positieve en negatieve symptomen van psychose. Ook positieve factoren als emotionele steun, vriendschap en tevredenheid met sociale rollen en activiteiten worden gemeten, omdat deze een effect hebben op de zorgbehoefte die iemand met psychische klachten heeft.

Pilot

Psycholoog Jan van Bebber wil de komende periode in de pilot onderzoeken of de nieuwe applicatie in de praktijk goed bruikbaar is en of de app voor een huisarts of GGZ-medewerker goed interpreteerbare gegevens oplevert. Daarnaast zal de applicatie uitgebreid worden met modules voor traumatische ervaringen en verslavingsproblematiek.

Van Bebber licht op 13 december in Enschede het ‘slimmer screenen’ toe op een congres van het Rob Giel Onderzoekscentrum over ‘Preventieve GGZ’.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *