Philips en Cordaan helpen mensen met dementie langer thuis te blijven wonen

Het CareSensus platform van Philips is een voorbeeld van een eHealth toepassing (bron: Philips)

Philips en zorgorganisatie Cordaan gaan mensen met dementie helpen zo lang mogelijk thuis te wonen met behulp van slimme sensoren in huis. De twee organisaties tekenden tijdens de eHealthWeek 2016 een intentieverklaring om CareSensus te gaan inzetten in de regio Amsterdam.

CareSensus is een nieuwe oplossing voor leefstijlmonitoring op afstand, die helpt bij de zorg aan de groeiende groep alleenwonende ouderen met dementie. Cordaan is de eerste Nederlandse zorgorganisatie die deze nieuwe oplossing voor zorg op afstand in gebruik zal gaan nemen.

260.000 mensen met dementie

Nederland kent ongeveer 260.000 mensen die leven met dementie. Meer dan 80.000 van hen zijn alleenstaand en wonen zelfstandig thuis. “Een op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie. We krijgen er dus allemaal mee te maken,” zegt Martin van Rijn, Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. “Passende zorg en ondersteuning voor mensen met dementie is van groot belang, want ook zij willen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving. Ik vind het mooi dat Philips en Cordaan laten zien dat de ondersteuning van mensen met dementie door de inzet van eHealth geen abstracte toekomstmuziek is. Het leven van mensen kan er vandaag al beter van worden. Ik hoop dat meer technologiebedrijven en zorgorganisaties volgen.”

“Mensen met dementie zijn zeer kwetsbaar en lopen naarmate de aandoening zich ontwikkelt tegen steeds meer complicaties aan. Die bemoeilijken het zelfstandig wonen,” zegt Jeroen Tas, CEO Connected Care and Health Informatics van Philips. “We combineren slimme technologie met persoonlijke zorg. Zo kan Cordaan vroegtijdig signalen opvangen of het mogelijk slechter gaat. Het zorgteam kan daar dan preventief en efficiënt op reageren.”

Monitoring op afstand

CareSensus is met kleine sensoren verbonden aan een online platform en is niet voorzien van camera’s. De sensoren worden na expliciete goedkeuring van de patiënt discreet op strategische plekken in het huis geplaatst, zoals de koelkast, voordeur, badkamer, slaapkamer en woonkamer. Ze monitoren op afstand de cliënt 24 uur per dag, 7 dagen per week. De gegevens die deze sensoren aanleveren, worden in Philips’ HealthSuite Cloud platform opgeslagen en met slimme algoritmen geanalyseerd. Zo ontstaat een persoonsspecifieke ‘blauwdruk’ van het activiteitenpatroon, waarna subtiele veranderingen vroegtijdig kunnen worden ontdekt. Als een patiënt met beginnende dementie op ongebruikelijke momenten het huis verlaat kan dit bijvoorbeeld duiden op dwaalgedrag. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, zoals vallen of verkeersongelukken. Toenemend toiletgebruik kan duiden op beginnende blaasontsteking, wat veel voorkomt bij deze groep patiënten.

“Op deze manier wordt in de thuissituatie een alternatief geboden voor het verzorgings- of verpleeghuis”, zegt Eelco Damen, voorzitter Raad van Bestuur Cordaan. Het systeem vergroot de veiligheid door zorgverleners de mogelijkheid te bieden een oogje in het zeil te houden. Tegelijkertijd wordt de autonomie van de cliënt verzorgd en krijgen mantelzorgers meer zekerheid.

Uitbreiding samenwerking

Philips gaat de komende periode de oplossing aanpassen aan de vereisten van de Nederlandse markt voor Cordaan en andere zorgorganisaties. Als onderdeel van de samenwerking zal Cordaan ook de Philips Medido in gaan zetten. Medido is een connected medicijndispenser voor thuisgebruik die chronisch zieken en thuiszorgverleners ondersteunt bij het op tijd innemen van de juiste medicatie. Uit onderzoek blijkt dat 96% van de patiënten die gebruik maken van de Medido zich houdt aan het voorgeschreven medicatieschema, ook op lange termijn. Daarnaast gaan beide organisaties onderzoeken hoe digitale zorg-op-afstand technologieën de samenwerking tussen de patiënt thuis en de eerste, tweede en derdelijns zorg en de kwaliteit van zorg kunnen optimaliseren.

CareSensus van Philips (bron: Philips)

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *