eHealth Week is perfecte showcase voor Nederlandse zorgtechnologiesector

“Apothekers slagen er onvoldoende in een medicijnoverzicht van hun patiënten digitaal te delen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, verpleeghuizen en thuiszorg. De ict-systemen van medici sluiten vaak niet op elkaar aan.” berichtte NRC Handelsblad in het artikel ‘Gevaar patiënt door gebrekkige communicatie arts en apothekerop 6 juni 2016. 

Deze problematiek komt aan de orde tijdens de aankomende eHealthweek. Empowering People, Trust & Standards en Social Innovation & Transition zijn de drie centrale en aansprekende thema’s van de eHealth Week die van 8 tot 10 juni 2016 plaatsvindt in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Nederland is gastland van deze jaarlijkse internationale conferentie doordat we de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de EU bekleden. Gelijktijdig met de eHealth Week komen ook de leden van IHE (Integrating the Healthcare Enterprise) bij elkaar: de IHE World Summit.

Waar het eHealth Week-programma zich meer richt op zorg en technologie in de breedte, kijkt IHE vooral naar standaarden als DICOM en HL7 om integratie en interoperabiliteit van en tussen hardware en software in de zorg te optimaliseren.

De organisatie heeft ook voor deze editie een zeer gevarieerde groep sprekers weten te vinden, waarbij Nederland sterk is vertegenwoordigd. Dat is niet voor niets. Deze editie van eHealth Week en de IHE World Summit onderstrepen opnieuw dat Nederland voor wat betreft zorg en technologie al langer een voortrekkersrol vervult. In het oog springend is natuurlijk de keus van Philips, dat medische technologie tot speerpunt heeft gemaakt. Maar daarnaast zijn er in ons land relatief veel kleine en middelgrote bedrijven die innovatieve producten of diensten voor de zorg ontwikkelen en er nationaal en internationaal succesvol mee zijn. De editie 2016 van eHealth Week is dan ook een ideale showcase voor Nederland om de actuele stand van zaken te laten zien.

Digitalisering

In die stand van zaken valt wat mij betreft op, dat de zorg op het gebied van digitalisering al veel grote stappen heeft gezet. Wat nog ontbreekt – en waar vooral IHE zich sterk voor maakt –, is het beter delen van informatie. We zien overal om ons heen dat de patiënt meer en meer zelf aan de knoppen zit. Wie nu een arts bezoekt, heeft vaak thuis al een idee gevormd van zijn of haar gezondheidsklachten door op internet te zoeken naar informatie. Verder zijn patiënten vandaag de dag mondig en goed op de hoogte van wat medisch mogelijk is. De rol van de medicus verschuift daardoor van regisseur naar consultant. 

Meer controle

Patiënten willen in dit verband ook meer controle over hun medische gegevens. Ze zijn al gewend om met bewegingstrackers om hun pols of apps op hun smartphone allerlei gezondheidsdata op te slaan en te analyseren. Maar een verwijzing of een recept van een huisarts na een consult verdwijnt voor de patiënt nog in een blackbox, terwijl dat niet nodig is, omdat het allemaal digitaal te ontsluiten is. En patiënten zullen daar meer en meer om vragen. Patient-Empowered Collaborative Care is de nieuwe mantra. Eric Topol verwoordde het kernachtig in de titel van zijn beroemde boek ‘The Patient Will See You Now’.

Deze ontwikkeling vereist snelle, eenduidige en probleemloze communicatie tussen de grote variëteit van technologische systemen die de zorg gebruikt. Uiteraard moet dat veilig en betrouwbaar gebeuren. IHE heeft op dat gebied veel werk verzet, onder andere door certificeringprogramma’s. Die blijven nodig om ervoor te zorgen dat de patiënt in de toekomst daadwerkelijk aan de knoppen zit en de informatie-uitwisseling in de zorg efficiënt plaatsvindt. Tijdens de IHE World Summit zijn daar enkele aansprekende praktijkvoorbeelden van te zien.

Gewoon doen

Afgelopen tijd was er veel aandacht voor Startup Fest Europe. Veel start-ups zijn gericht op innovatie in de zorg. NRC berichtte vrijdag 27 mei 2016 over een speciaal event in Nijmegen: veel ideeën, maar ook veel aarzeling. Te vaak horen we “Kan niet”. De zorg staat aan de vooravond van een revolutie en de (technische) mogelijkheden zijn er. Wie durft? Beetje tegen de stroom in roeien – wat dacht je dat Booking.com, Airbnb en Uber anders hadden gedaan? Kortom: gewoon doen, dan gaat dat Empowering People, Trust & Standards en Social Innovation & Transition nog lukken ook!

Harm-Jan Wessels is directeur van Forcare en bestuurslid van IHE

email

2 Responses to eHealth Week is perfecte showcase voor Nederlandse zorgtechnologiesector

  1. Richard kamman schreef:

    Mooi en treffend verwoord. We staan op de overgang van praten naar doen en die sfeer was sterk aanwezig in de eHealth week. Mooi voorbeeld was ook de presentatie van focuscura in deze. Enthousiasmerende dagen derhalve.

  2. Hans Hagoort schreef:

    We leven in een nieuwe revolutie! Het gaat goed komen als we elkaar vertrouwen en naar elkaar luisteren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *