eHealth-platform van Philips helpt kwetsbare ouderen langer thuis te wonen

Met een nieuw eHealth-platform wil Philips kwetsbare ouderen helpen langer thuis te blijven wonen. Het platform CareSensus helpt verpleegkundigen, thuiszorginstellingen en mantelzorgers met behulp van kleine connected sensoren op strategische plekken in het huis een verslechtering in de gezondheid van ouderen direct op te merken, zodat tijdig kan worden ingegrepen. De oplossing is ontwikkeld mede in samenwerking met Nederlandse thuiszorginstellingen en is daar de afgelopen periode ook uitvoerig getest. Right at Home, één van de grootste franchise thuiszorgorganisaties ter wereld, is de eerste zorginstelling die gebruik gaat maken van het nieuwe platform.

CareSensus is bedoeld voor ouderen met cognitieve en/of fysieke beperkingen, die zo lang en zo veilig mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Het platform werkt met connected sensoren – zonder camera – die strategisch en discreet in de woning worden aangebracht. De sensoren maken het mogelijk ouderen 24 uur per dag en 7 dagen per week te monitoren. De gegevens die deze sensoren aanleveren, worden verwerkt om ongebruikelijke activiteitenpatronen te kunnen herkennen. Zo ontstaat een persoonsspecifieke ‘blauwdruk’ van het gedrag van een cliënt. Als een oudere bijvoorbeeld opeens meerdere keren per nacht naar de wc moet, of als het ongewoon lang duurt voordat iemand ‘s ochtends opstaat, dan kunnen die dingen erop wijzen dat er iets niet klopt. Deze ‘afwijkende’ gegevens worden direct beschikbaar gesteld aan het telezorgteam van de thuiszorgorganisatie.

Online dashboard

Op het Philips CareSensus platform kunnen teamleden de gedragsveranderingen herkennen via een intuïtief online dashboard met verschillende schermen. Zo kan tijdig ingegrepen worden wanneer de gezondheid verslechtert en voordat zich iets ernstigers voordoet. De mantelzorger in de familie krijgt ook toegang tot het dashboard, zodat deze regelmatig kan bijhouden hoe het met zijn familielid gaat. Tijdens een recent uitgevoerd proefproject was er een patiënt die ineens veel vaker naar de wc ging dan normaal. Het zorgteam waarschuwde de dochter van de cliënt, die een afspraak maakte bij de huisarts. Daar werd duidelijk dat het ging om symptomen van een serieus gezondheidsprobleem dat zonder tijdig ingrijpen had kunnen verergeren.

Het dashboard van het CareSensus platform van Philips (bron: Philips)

“In 2025 zal de wereld bijna 1,2 miljard 60-plussers rijk zijn. Door deze verandering in leeftijdsopbouw zal er steeds meer vraag komen naar de diensten van thuiszorg. Ook zal de druk op de zorgsector, die toch al een tekort aan zorgverleners heeft, alleen maar toenemen”, zegt Brian Petranick, CEO en bestuursvoorzitter van Right at Home. Petranick verwacht dat de samenwerking met en technologie van Philips zal helpen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar thuiszorg en het welzijn van cliënten te verbeteren.

Philips Lifeline

Philips werkt samen met Right at Home om de innovatieve CareSensus-technologie in de Verenigde Staten landelijk in te voeren. Om te beginnen wordt het platform in juni op 25 locaties geïntroduceerd. Naast zorgbezoeken thuis en monitoring van het welzijn van cliënten via het CareSensus-platform wordt ook gebruikgemaakt van meldingen om de continu bereikbare meldcentrale van Philips Lifeline te waarschuwen als de aanwezigheid van een cliënt in een bepaald vooraf vastgesteld domein reden tot zorg geeft. Als dit het geval is, zal de Philips Lifeline-meldcentrale tot actie overgaan aan de hand van de meldingsprotocollen die door de familie van tevoren zijn opgesteld.

Het CareSensus platform van Philips (bron: Philips)

Cliënten kunnen optioneel gebruikmaken van een tablet met videobelfunctie, zodat het zorgteam van Right at Home regelmatige controlemomenten kan inplannen, afgestemd op de wensen van de oudere. Video-afspraken kunnen variëren van een eenvoudig gesprekje over het avondeten tot het helpen herinneren dat iemand zijn medicijnen moet innemen of de bloeddruk moet controleren.

Aging Well Services

CareSensus ligt in het verlengde van het groeiende Philips-portfolio van op ouderen gerichte diensten, waaronder de medische waarschuwingsdiensten van Philips Lifeline, Philips Medido om medicatietrouw te bevorderen, oplossingen voor post-acute en langdurige zorg en het samenwerken met thuiszorgdiensten. Philips heeft onlangs op HIMSS 2016 Aging Well Services geïntroduceerd, een geïntegreerd aanbod van diensten, oplossingen en software voor gepersonaliseerde begeleiding, coaching en zorgcoördinatie voor ouderen. Deze diensten worden beschikbaar gemaakt via samenwerkingsverbanden met belangrijke spelers in de sector, zoals Right at Home, om ouderen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en om mantelzorgers hulpmiddelen aan te reiken waarmee ze regelmatig de gezondheidstoestand van hun oudere familielid kunnen volgen.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *