Veel ruimte voor verbetering bij IT-beveiliging ziekenhuizen

Een hacker (bron: FreeImages.com/Simon Stratford)

Ziekenhuizen zijn zich steeds meer bewust van het belang van goede IT-beveiliging, ook voor hun medische apparatuur. Desondanks gaat er nog veel fout. Zo blijkt meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruik maakt van standaard wachtwoorden, die onderdeel zijn van de fabrieksinstellingen, om medische apparatuur te beveiligen.

Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte onder 25 ziekenhuizen uit 9 verschillende landen in de EMEA-regio. Uit het onderzoek blijkt ook dat bijna de helft van de onderzochte ziekenhuizen niet weet of hun apparatuur voldoet aan de aankomende General Data Protection Regulation. Een vijfde van de ziekenhuis maakt daarnaast bij het merendeel van hun apparatuur gebruik van een versleutelde verbinding met het netwerk om de betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens te borgen.

Malware

Uit het onderzoek komt naar voren dat drie van de geïnterviewde ziekenhuizen het afgelopen jaar te kampen hebben gehad met malware. Dit terwijl malware ICT-systemen van ziekenhuizen kan verstoren of zelfs onbruikbaar kan maken, en daarmee de behandeling van de patiënt of diens privacy kan verstoren. “Daarnaast laten de trends in de USA met betrekking tot ransomeware bij medische apparatuur zien dat we er scherp op moeten blijven,” aldus Jeroen Slobbe, cyber security expert binnen Deloitte.

“Dit is geen reden tot blinde paniek, het niet gebruiken van medische apparatuur is een groter risico voor de gezondheid van de patiënt dan het gebruiken van kwetsbare medische apparatuur. We kunnen deze kwetsbaarheden en daaruit voortvloeiende risico’s voor patiënten echter verkleinen, dus laten we die kans pakken. Om de vele innovatieve oplossingen die nieuwe technologieën binnen de zorg met zich mee brengen te kunnen blijven omarmen, moeten we hier daarom mee aan de slag,” vervolgt Jeroen Slobbe.

Verantwoordelijke voor security

Om de cyber security van medische apparatuur te vergroten, is het volgens Deloitte van belang om één verantwoordelijke voor de security van ICT en medische technologie aan te stellen. Deze verantwoordelijke zou vanuit een concreet beleid voor beveiliging van medische apparatuur moeten opereren. Ook zijn netwerksegregatie, monitoring en fysieke afscherming van apparatuur stappen die kunnen leiden tot een betere beveiliging. Daarnaast is het volgens Deloitte van groot belang om vanaf het begin veiligheid en privacy mee te nemen in het ontwerp van nieuwe technologische innovaties in de zorg.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *