Noodstroom in ziekenhuis leasen niet alleen financiële beslissing

Een thema dat op het komende Congress of the International Federation of Hospital Engineering in Den Haag uitgebreid besproken gaat worden, is het zekerstellen van de energievoorziening in ziekenhuizen. Noodstroomvoorzieningen zijn hierbij van cruciaal belang, maar vereisen tegelijkertijd stevige investeringen. Logisch dat ziekenhuizen meer en meer naar het leasen van noodstroomvoorzieningen kijken. Maar er is nog een argument dat leasing wel eens erg aantrekkelijk kan maken: gegarandeerd voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.

Begin dit jaar werden Medisch Centrum Leeuwarden en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen gedwongen om 35 operaties uit te stellen. Een combinatie van vorst, ijzel en harde wind zorgde voor ‘dansende’ hoogspanningskabels – met stroomstoringen tot gevolg.

Afhankelijker van stroom

De voorbeelden uit de actualiteit maken duidelijk dat ziekenhuizen als geen ander afhankelijk zijn van een betrouwbare stroomvoorziening. Zo blijkt dat het energieverbruik van één ziekenhuisbed gelijkstaat aan dat van twee huishoudens. Een kwart van de totale operationele kosten van een ziekenhuis is toe te schrijven aan het energieverbruik.

Niet vreemd dat de impact van een stroomstoring direct voelbaar is voor zowel de patiënten als het ziekenhuispersoneel. Ook de financiële impact is niet gering. Een stroomstoring van een dag levert een ziekenhuis al gauw een omzetverlies op van tussen de 700.000 en 4 miljoen dollar.

Noodstroomvoorziening

Als we ons bovendien realiseren dat een gemiddelde stroomstoring 75 minuten duurt in een ziekenhuis, is het ook logisch dat noodstroomvoorzieningen een belangrijk onderdeel van de energievoorziening van een ziekenhuis uitmaken. Zo’n noodstroominstallatie bestaat uit twee hoofdonderdelen:

  • De noodstroomvoorzieningen – ofwel uninterruptible power supplies – zelf. Deze is in staat stroom te leveren gedurende de eerste minuten van een stroomstoring.
  • Noodstroomaggregaten die het ziekenhuis voor een langere periode (denk: uren of dagen) van stroom kunnen voorzien.

Kostbare aangelegenheid

Om deze technische maatregelen te nemen is vaak al een stevig budget nodig. Dat leidt natuurlijk onmiddellijk tot de vraag: gaan we de noodstroomvoorziening zelf kopen? Of kiezen we voor een lease-constructie waardoor geen grote investeringen vooraf nodig zijn?

Die vraag is zeer terecht, maar er speelt nog iets. Noodstroomvoorzieningen dienen namelijk te voldoen aan strenge eisen die vastliggen in onder andere de NEN 1010-norm. Deze norm stelt tal van technische en beheersmatige eisen als het gaat om het veiligstellen van de energievoorziening door middel van noodstroomvoorzieningen. Om daaraan te voldoen moeten we als ziekenhuis dus flink tijd en geld investeren in onder andere kennis.

Een lease-constructie kan dus helpen om de financiële investeringen in noodstroom mogelijk te maken. Maar kan een lease-aanpak ook helpen om die tweede kwestie op te lossen: voldoen aan alle relevante normen rond noodstroom? Het antwoord op die vraag is: ja. Met een slim opgezette lease-aanpak kan een ziekenhuis twee vliegen in één klap slaan: geen beslag op de schaarse financiële middelen en de verantwoordelijkheid voor deze gespecialiseerde techniek komt geheel bij de leverancier te liggen.

Sonja Boots is Channel Manager Cooling & Industrial Power bij Schneider Electric

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *