Koppelingen tussen ICT-systemen zijn grootste obstakel bij digitale transformatie

70 procent van de patiëntgegevens wordt niet direct digitaal ingevoerd (bron: Het Digitale Landschap/Multrix)

Koppelingen tussen ICT-systemen vormen volgens zorgprofessionals het grootste obstakel bij de digitale transformatie. De Nederlandse zorgsector staat de komende vijftig jaar voor grote uitdagingen. Door een krimpende beroepsbevolking en tegelijkertijd een stijging van het aantal zorgbehoevenden, zal er meer moeten worden gedaan met minder. Dat snellere digitalisering hierbij een essentiële rol speelt, is evident.

Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door Stichting Digitalezorg.nl en Pb7 in opdracht van het platform Het Digitale Landschap, een initiatief van digitale werkplekkenspecialist Multrix, hardwareleverancier Dell en chipfabrikant Intel. Ruim 100 zorgprofessionals (n = 102) hebben het onderzoek ingevuld. Het onderzoek van hetdigitalelandschap.nl maakt inzichtelijk in hoeverre de digitale transformatie al is doorgevoerd in de sector Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT). Ook is in het onderzoek gevraagd hoe zorgprofessionals de transformatie naar digitaal werken in de toekomst denken te realiseren.

Obstakels

Alle VVT-organisaties zien de overgang naar volledig digitaal werken als een belangrijke stap in hun ontwikkeling. Men geeft aan dat er wel al die kant op wordt bewogen, maar dat het beter en sneller kan. Aan de capaciteit ligt het overigens niet, zo wordt duidelijk. Op de vraag wat de obstakels dan wel zijn, werd vaak gewezen op de koppelingen tussen ICT-systemen als belangrijkste obstakel, maar ook heeft men veel last van legacy (verouderde) ICT-systemen. Ook het gebrek aan urgentie wordt vaak genoemd als belemmering bij de digitalisering van de zorgorganisatie.

In slechts twintig procent van de zorginstellingen wordt optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare IT-middelen. Hierbij gaat het overigens niet alleen om hardware en software, maar ook om het beheer en personeelskosten.

Meer zorg op maat door digitalisering

De belangrijkste doelstelling van digitalisering is voor veel professionals in de VVT-sector met name om meer zorg op maat te kunnen leveren. Maar ook het verminderen van de administratielast en sneller en accurater op zorgvragen kunnen reageren worden vaak genoemd. Digitalisering van de werkvloer heeft de grootste prioriteit, gevolgd door de financiële afdeling en het management.

Voor het introduceren van nieuwe ICT-diensten maakt een meerderheid van organisaties een businesscase. Ook heeft de meerderheid van de zorginstellingen een ICT-beleidsdocument ontwikkeld. Maar minder dan de helft van de VVT-organisaties heeft ICT ingebed in zowel een ICT-beleidsdocument als in hun missie en visie.

Grootste deel patiëntengegevens eerst op papier

Bij een minderheid van de zorginstellingen is voor al het medisch en verzorgend personeel een mobiele, digitale werkplek gerealiseerd zodat men overal kan inloggen. Ruim zeventig procent geeft aan dat patiëntgegevens niet direct digitaal worden ingevoerd, maar nog eerst op papier worden genoteerd. Verder wordt duidelijk dat de meerderheid van de patiënten momenteel geen online toegang heeft tot hun gegevens. Slechts in dertien procent van de gevallen kunnen patiënten nu al online hun gegevens raadplegen.

Om vooruitgang te boeken, zal de rol van IT binnen de bedrijfsprocessen nog duidelijker moeten worden gemaakt. Maar ook het vergroten van de digitale kennis en vaardigheden van het personeel zijn noodzakelijke initiatieven, alsmede het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners om elkaars positie te versterken. Het gebruikmaken van cloud diensten zien veel VVT-professionals ook als een strategisch onderdeel van de digitale transformatie.

email

2 Responses to Koppelingen tussen ICT-systemen zijn grootste obstakel bij digitale transformatie

  1. Tie Tjee schreef:

    Laat nou net het standaardiseren van deze koppelvlakken één van de kernpunten zijn van IHE! Forum Standaardisatie heeft ‘standaardisatie van koppelvlakken’ al enkele jaren als hoofdthema.Door leveranciers de IHE profielen in te laten bouwen en deze vervolgens te laten testen op een jaarlijkse IHE testevent ( Connectathon), waar men met minstens 3 andere leveranciers moet aantonen dat de data ‘seamless’ tussen de diverse systemen kan stromen op basis van de IHE profielen, heb je als zorginstelling de grootste garantie dat deze koppelvlakken echt werken! Inmiddels is er binnen IHE ook een certificeringstraject, waardoor zorginkoop kan verwijzen naar een product dat voldoet aan specifieke IHE profielen, met een productversienummer.

  2. L. Kabbes schreef:

    Recent is een zeer belangrijke stap gezet met het volautomtisch digitaal uitwisselen van patienten-/cliënten gegevens tussen de VVT sector en de ziekenhuis sector ! HL7 Nederland en Zorginstituut Nederland hebben in 2015 gezamenlijk een project gerealiseeerd waarbij de iStandaarden (de informatie uitwisselingsstandaard in de VVT)worden omgezet naar de HL7 standaard (de landelijke standaard in de cure)en vice versa. De implementatiegids is medio februari jl. formeel goedgekeurd en vrijgegeven. Tijdens de HL7 Nederland Working Group Meeting op 15 april wordt deze implementatiegids uitgebreid behandeld. een “must” voor alle leveranciers en instellingen die concreet werk willen maken van het digitaal uitwisselen van patienten/cliënten, zorginhoudelijke informtie, afsprakenplanning, aanvragen en uitslagen voor diagnostiek en behandeling, etc. tussen VVT en zpatientenekenhuizen. Zie http://www.hl7.nl voor het programma en aanmelding. De kosten zijn slechts Eu 75 per persoon (tot 1 april, daarna Eu 90). Het punt is dus niet of het kan, maar hoe snel de sectoren deze nieuwe nationale mapping- en harmonisatie standaard daadwerkelijk gaan invoeren !

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *