UT, MST en ZGT stellen jaarlijks vijf ton beschikbaar voor gemeenschappelijk onderzoek

Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en de Universiteit Twente hebben het Pioneers in Health Care convenant ondertekend. In dit convenant worden lange termijn afspraken gemaakt over het gezamenlijk innovatiefonds ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’

Het ‘Pioneers in Health Care Innovatiefonds’ is door de partijen in 2014 opgericht. Het fonds heeft als doel onderzoekssamenwerking tussen medisch specialisten van MST en ZGT en onderzoekers van de Universiteit Twente te stimuleren. Het innovatiefonds moet verbinding maken tussen de medische praktijk en de wereld van de nieuwe technologie. De partijen stellen dat te vaak technologie wordt ontwikkeld die onvoldoende aansluit op de behoeftes in de klinische praktijk. Als je medisch specialisten en wetenschappers in een vroeg stadium laat samenwerken en de vraag vanuit de klinische praktijk centraal stelt, zal dit eerder leiden tot de innovatieve technologieën waar uiteindelijk de patiënt van kan profiteren, vertelt Bas Leerink, voorzitter van de Raad van Bestuur van Medisch Spectrum Twente.

Waar worstelen clinici mee?

Leerink: “Je ziet wel eens dat technologen een oplossing hebben en op zoek zijn naar een probleem. Met Pioneers in Health Care wilden we dat omdraaien. Laten we in de samenwerking eens starten bij de klinische praktijk; waar worstelen clinici nou mee?”

In 2015 heeft ook zorgverzekeraar Menzis zich aangesloten bij het fonds. Gezamenlijk stellen de vier partijen 500.000 euro per jaar beschikbaar voor tien innovatieve projecten op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie, projecten waarbij onderzoekers van de UT en medisch specialisten van MST en ZGT samenwerken.

50.000 euro per project

Per project stellen de partijen innovatievouchers ter waarde van 50.000 euro beschikbaar. Met deze vouchers kan de haalbaarheid van innovatieve ideeën worden onderzocht, legt Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur van ZGT, uit. “Doelstelling is niet zozeer om direct een volslagen volwassen projecten te realiseren, maar om mensen een opstapje te geven om verdere research te doen. Blijkt dat kansrijk, dan kunnen volgende stappen gezet worden.” Eerder werd met ondersteuning vanuit het innovatiefonds al een project uitgevoerd waarin werd onderzocht hoe je met behulp van smartglass technologie Parkinsonpatiënten kunt ondersteunen bij het lopen. Dit project heeft niet alleen geleid tot een prototype, maar ook tot vervolgfinanciering van NWO en Interreg.

Onderzoekers en specialisten vanuit de UT, MST en ZGT dienden in het eerste jaar 33 voorstellen in, waaruit de jury een keuze moest maken. In het tweede jaar ging het om 34 aanvragen. Komend najaar gaat een derde ronde van start. Niet alleen de gehonoreerde projecten zelf leiden tot vervolgonderzoek, congresbijdragen en gezamenlijke publicaties; Pioneers in Healthcare slecht ook drempels tussen de partijen en stimuleert samenwerking. Zo wordt er bijvoorbeeld actief ingezet op matchmaking om de juiste mensen bij elkaar te brengen. En dat werpt zijn vruchten af, vertelt Albert van den Berg, wetenschappelijk directeur van UT-onderzoeksinstituut MIRA. “We zien dat UT onderzoekers en medisch specialisten elkaar binnen en buiten het fonds beter weten te vinden en beter zicht hebben op elkaar expertise.”

Medisch Spectrum Twente (MST), Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en de Universiteit Twente hebben het Pioneers in Health Care convenant ondertekend (bron: Universiteit Twente)

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *