84% van de ziekenhuizen is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt

84% van de Nederlandse ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP zijn medische gegevens voor zorgaanbieders altijd beschikbaar, wat essentieel is voor een goede zorgverlening.

84% van de Nederlandse ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (Bron: FreeImages.com/Keith Syvinski)Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Op dit moment zijn 76 ziekenhuizen aangesloten op het LSP. Drie volgen binnenkort. Ziekenhuizen die nog niet zijn aangesloten zijn volgens de NVZ aan het fuseren of bezig met de implementatie van een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). De NVZ stelt dat het dan ook niet de vraag is of deze ziekenhuizen zich bij het LSP aansluiten, maar wanneer.

Beëindiging OZIS en richtlijn medicatieoverdracht

Redenen voor ziekenhuizen om aan te sluiten op het LSP zijn de beëindiging van OZIS (Open Zorg Informatie Systemen) en de richtlijn medicatieoverdracht (uit 2011). Met het einde van OZIS is de elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners via Open Zorg Informatie Systemen stopgezet. De richtlijn medicatieoverdracht stimuleerde op zijn beurt landelijk de uitwisseling van medicatiegegevens.

Via het Landelijk Schakelpunt wordt informatie uitgewisseld tussen apotheken onderling en met huisartsen, huisartsposten en ziekenhuizen. Het gaat hierbij onder andere om medicatiegegevens en gegevens over intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Tussen huisartsen en huisartsposten vindt uitwisseling plaats rond de huisartszorg. Het LSP werkt landelijk, maar kent regionale schotten. Deze zijn logischer ingedeeld dan voorheen, wat zorgt voor een groter en juiste LSP-bereik. Het LSP blijft afhankelijk van de toestemmingen die een patiënt geeft.

Aansluiten op het LSP is geen ‘plug and play’

Erwin van Malland, extern projectbegeleider voor de NVZ, heeft bij zes zorginstellingen navraag gedaan naar hun ervaringen met het LSP. Hieruit komt naar voren dat het realiseren van aansluiting op het LSP niet ‘plug and play’ verloopt en dan ook benaderd moet worden als een project. Bij een aansluiting zijn verschillende partijen betrokken, waaronder de afdeling ICT, de ziekenhuisapotheek, de openbare apotheken en in sommige gevallen de medische staf. Tijdens de aansluiting op het LSP moet aandacht zijn voor onderwerpen als:

  • de toestemming die de patiënt geeft voor de uitwisseling van gegevens
  • het beheer van de aansluiting op het LSP
  • de Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI)-passen die toegang verlenen tot het LSP.

Meer informatie over de ervaringen van de zes ondervraagde ziekenhuizen met het LSP is hier te vinden.

email

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *